Voor professionals: tweedaagse training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld

Mogelijk heeft u het al gemerkt maar de meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld is per 1 januari 2019 verbeterd. Dat betekent dat er het nodige is veranderd in de stappen die een professional neemt bij vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

“Hoe implementeer ik de meldcode binnen de organisatie?”

“Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers signaleren en in overleg met betrokkenen handelen?”

“Op welke wijze kan ik medewerkers begeleiden in het bespreken van signalen van onveiligheid en geweld?”

“Voldoet onze meldcode aan het wettelijk kader en de eisen van de inspectie?”

“Hoe zorg ik ervoor dat de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling echt bij ons op de kaart staat en blijft staan?”

Herkent u deze vragen bij uzelf als aandachtsfunctionaris? Dan raden wij u aan om de tweedaagse Training Aandachtsfunctionaris te gaan volgen die kosteloos wordt aangeboden door Veilig Thuis West Brabant op 16 april en 7 mei. U wordt met deze training opgeleid tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling.

Deze training wordt verzorgd voor alle organisaties die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

De training is modulair opgebouwd uit de aandachtsgebieden: huiselijk geweld breed, implementatie, steunen, adviseren, motiveren, communiceren, informeren en profileren. Voorafgaand aan de training krijgt u de digitale toolkit voor aandachtsfunctionarissen toegestuurd. U leest de meldcode van uw organisatie door en neemt deze mee naar de training. Tijdens de training ontwikkelt u het plan van aanpak. Dit implementatieplan is maatwerk voor uw organisatie of netwerk en kan de start of doorontwikkeling zijn van de implementatie van de meldcode.

Voor verdere informatie kunt u de website raadplegen van: https://www.aandachtsfunctionarishuiselijkgeweld.nl/

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 april via een mail aan: [email protected]

Het betreft een open inschrijving waardoor professionals van verschillende organisaties aansluiten. De plaatsen zijn beperkt!