Vacature: uitvoerend medewerker, cluster casusregie

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste uitvoerend medewerker, cluster casusregie voor 32 uur per week vanaf 01 september 2020.
Tevens zoeken wij 2 uitvoerende medewerkers voor ieder 32 uur voor de duur van 5 maanden i.v.m. tijdelijke vervanging vanaf 1 oktober 2020 tot 1 maart 2021.

De organisatie van Veilig Thuis
Veilig Thuis kent een drietal clusters van waaruit de diensten worden aangeboden: het cluster frontoffice, het cluster onderzoek en het cluster regie. De professional Veilig Thuis is onderdeel van een clusterteam dat wordt aangestuurd door een teamleider. Elk cluster kent zijn eigen werkzaamheden en vraagt om andere competenties.
De bereikbaarheidsdienst van Veilig Thuis behoort tot één van de taken van Veilig Thuis. Dit betekent dat van iedere Veilig Thuis professional wordt verwacht bereikbaarheidsdiensten te draaien buiten kantoortijden.

De functie van casusregisseur Veilig Thuis
Casusregie wordt ingezet bij zaken waarbij hulpverleningspartners geen ingang meer hebben bij gezinnen en ernstige onveiligheid en zorgmijdend gedrag geconstateerd wordt en/of waar specifieke expertise nodig is (ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, dreiging familiedrama en huisverboden).
De casusregisseur kenmerkt zich door het vermogen om rust te brengen en richting te geven in complexe risicovolle situaties. Hij/zij geeft sturing en is outreachend in het organiseren en bewaken van de veiligheidsafspraken, zowel naar het cliëntsysteem als naar de samenwerkingspartners. De casusregisseur voert regie op complexe veiligheidscasuïstiek waar al dan niet sprake is van een wettelijk tijdelijk huisverbod. Hierbij werk de casusregisseur nauw samen met de in te zetten hulpverlening, de lokale gemeentelijke toegang en het gezin en stemt daarbij daar waar nodig zowel intern als extern multidisciplinair af. Daar waar noodzakelijk heb je contact met politie en de raad voor de kinderbescherming.

Vereiste competenties
• HBO werk- en denkniveau.
• Aantoonbare kennis en ervaring met aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
• Pioniersmentaliteit: lef en vernieuwend denken.
• SKJ geregistreerd.
• Kennis van de betrokken partners in het werkveld.
• Analytisch vermogen, om kunnen gaan met (werk)druk, in staat zijn om relaties op te bouwen op verschillende niveaus en besluitvaardig kunnen handelen.

Het aanbod
Een jaaraanstelling binnen Stichting Veilig Thuis. De cao Jeugdzorg zoals die nu luidt is van toepassing. Salarisschaal 10.
Voor de 2 vervangingsfuncties geldt een tijdelijke aanstelling voor de duur van 5 maanden (tot 1 maart 2021).

De procedure
Voor meer informatie over deze functies kunt u contact opnemen met Erik de Kraa, teamleider a.i. bij Veilig Thuis. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 076-5233466.

Stuur uw gemotiveerde reactie met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl.