Vacature Werkbegeleider (32-36 uur)

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.

Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Om onze medewerkers optimaal te kunnen ondersteunen in hun taak zijn we op zoek naar een:
Werkbegeleider Veilig Thuis

32-36 uur per week voor de duur van 1 jaar

Organisatie en arbeidsomstandigheden
Veilig Thuis is er voor iedereen. Burgers en professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht voor advies, ondersteuning of het melden van (vermoedens van) alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Werken bij Veilig Thuis West-Brabant betekent dat je gedreven bent om samen met je collega’s, externe professionals en ketenpartners ervoor te zorgen dat het voor de betrokkenen veiliger wordt als er sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis werken experts op het gebied van allerlei vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de aanpak hiervan. Veilig Thuis West-Brabant is een organisatie van circa 100 medewerkers. Dit zijn merendeels uitvoerend medewerkers maar ook gedragswetenschappers, administratief medewerkers en een vertrouwensarts. Onze besturingsfilosofie bestaat uit twee belangrijke pijlers, te weten: zelforganisatie en resultaatgerichtheid.

De adjunct-directeur en twee teammanagers vormen het managementteam.

De functie
Sinds 2021 is Veilig Thuis West-Brabant ingericht met een frontoffice en een backoffice. De functie van werkbegeleider binnen de frontoffice is reeds ingevuld, en we zoeken nu dan ook naar een werkbegeleider met de focus op de backoffice. De functie werkbegeleider is een nieuwe functie binnen Veilig Thuis West-Brabant en daarmee nog volop in ontwikkeling. Je ontvangt hiërarchisch leiding van de leidinggevende.

De werkbegeleider ondersteunt en coacht uitvoerend medewerkers op het zelfstandig uitvoeren van de wettelijke taken van Veilig Thuis en het realiseren van resultaten. Hij/zij levert een actieve bijdrage aan de implementatie van werkprocessen, beleid en innovaties binnen de organisatie.

De diversiteit aan taken en de positie van de functie binnen de organisatie vraagt om een werkbegeleider die met bevlogenheid, optimisme en daadkracht deze plek weet in te nemen en zijn/haar taken uitvoert vanuit een doorleefde achtergrond als coach.

Je ondersteunt de uitvoerend medewerkers in het primaire proces van de complexe (gezins)problematiek m.b.t. veiligheidsvraagstukken en tegelijkertijd ondersteun je het management in het organiseren van de dag dagelijkse werkzaamheden.  Je investeert zowel in de kwaliteit (attitude en professioneel handelen naar cliënten) als in de kwantiteit (werken volgens het handelingsprotocol, de eenduidige werkwijze en het bewaken van de doorlooptijden).  Je geeft individuele werkbegeleiding waarin de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de uitvoerend medewerker centraal staat.  Tenslotte heb je binnen de organisatie een signalerende en adviserende rol richting het management ten aanzien van het werkproces en de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Functie-eisen

 • Een relevante afgeronde hbo-opleiding en SKJ-registratie;
 • Aangevuld met een (coach)opleiding bij voorkeur geaccrediteerd door het LVSC of het NOBCO;
 • Kennis en ervaring op het gebied van werkbegeleiding, coaching en/of training en ondersteuning van medewerkers;
 • Een gedeelde visie op zelforganisatie en resultaatgericht werken en in staat zijn om vanuit deze principes de coaching vorm te geven;
 • Ruime werkervaring op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en kennis van de gevolgen van dergelijke problematiek op het cliëntsysteem en het individu;
 • Bij voorkeur kennis en ervaring in het werken met de diensten van Veilig Thuis zoals omschreven in het handelingsprotocol.

Verder vragen we dat jij jezelf herkent in onderstaande persoonskenmerken:

 • Een groot analytisch, signalerend en observerend vermogen;
 • Resultaatgericht kunnen denken en handelen;
 • Een uitnodigende en stimulerende houding naar anderen, waarbij je toegankelijk bent en verbindend kan zijn;
 • Kennis hebben van thema’s overdracht en tegenoverdracht;
 • Vermogen om kritisch te reflecteren op eigen handelen, en reflectie bij de ander te stimuleren;
 • Zicht hebben op iemands krachten en deze op positieve wijze bij de ander naar boven kunnen halen.

Arbeidsvoorwaarden

Veilig Thuis West-Brabant wil behalve een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner, ook een goede werkgever zijn.

Daarom bieden we goede arbeidsvoorwaarden, te weten:

 • Salaris, volgens de cao Jeugdzorg in functieschaal 10: € 2.832,96 – € 4.255,95;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
 • Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd;
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
 • Een leuk team en een prettige werksfeer.

Sollicitatie
Voor meer informatie over deze uitdagende functie kun je contact opnemen met Margo van der Brugge, teammanager, op telefoonnummer: 076 – 523 34 66 of met Karlijne Albers, werkbegeleider van de Frontoffice, op telefoonnummer: 06 – 588 74 379.

Stuur je gemotiveerde reactie met CV uiterlijk 22 januari 2021 naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl.
Voor overige informatie over Veilig Thuis West-Brabant verwijzen we je graag naar onze website www.veiligthuiswb.nl.