Artikelen door Veilig Thuis West Brabant

Informatie rondom het coronavirus

Graag willen wij helder zijn over de richtlijnen m.b.t. ons handelen rondom het coronavirus. In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze zijn gebaseerd op advies van het RIVM. Veilig Thuis West-Brabant volgt deze maatregelen op ter bescherming van haar medewerkers, cliënten en ketenpartners. Wij willen benadrukken […]

Ervaringsdeskundigen in TV programma

Twee van onze ervaringsdeskundigen, Remco van Iersel en René Haring, zijn te zien in Olcay & Huiselijk Geweld, vanaf 4 maart op Net5. Remco en René werken voor het project De cirkel is rond. Zij zitten in de aflevering op 18 maart. Olcay Gulsen heeft geen makkelijke jeugd gehad en is opgegroeid met huiselijk geweld. […]

Meldpunt Crisiszorg

Sinds 1 maart is het Meldpunt Crisiszorg actief in de regio West-Brabant. Het Meldpunt is bedoeld voor acute crisissituaties. U kunt bellen wanneer iemands gedrag ervoor zorgt dat er een ernstig nadeel dreigt voor de betrokken persoon of zijn/haar omgeving. Er is sprake van ernstig nadeel wanneer bv.: iemand zichzelf of anderen in levensgevaar brengt; […]

Wie helpt?! Game om signalen ouderenmishandeling te herkennen.

Zie jij je gehandicapte buurvrouw zonder parasol een hele middag in de brandende zon zitten, terwijl ze dat nooit doet? Dan kan er sprake zijn van mishandeling! Naar schatting één op de twintig ouderen in Nederland is slachtoffer en dat getal moet naar beneden. Zorginstelling tanteLouise heeft daarom een game gemaakt om signalen te herkennen […]

Kennisdossier: Inzet ervaringsdeskundigen

Hoe ervaringsdeskundigen kunnen helpen bij hulpverlening aan plegers en slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling? Op het platform Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is deze casebeschrijving Inzet Ervaringsdeskundigen ‘De cirkel is rond’ gepubliceerd. Landelijk is het project nu een  mooi en inspirerend voorbeeld.

Veilig Thuis West-Brabant gebruikt ZIVVER voor veilig mailen

Veilig Thuis West-Brabant gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie. Veilig Thuis West-Brabant wil privacygevoelige informatie veilig uitwisselen. Daarom werken we vanaf nu met ZIVVER, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, dossiers of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht […]

Meldpunt crisiszorg

Breda, 16 juli 2019 Meldpunt Crisiszorg West-Brabant krijgt een speciaal meldpunt voor crisiszorg. Het meldpunt is operationeel per 2 september a.s. en zal worden ondergebracht bij Veilig Thuis West-Brabant, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het crisismeldpunt is bedoeld voor momenten waarbij de veiligheid in het geding komt en de zorg/crisis niet […]

Campagne tegen ouderenmishandeling van start

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken met ouderenmishandeling, blijkt uit recent onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het gaat hierbij onder andere om lichamelijk geweld, geestelijke mishandeling en financiële uitbuiting. Mensen in de directe omgeving kunnen deze ouderen […]

Vacature vertrouwensarts en/of ANIOS

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen. Wij zijn per direct op zoek naar twee vertrouwensartsen en/of ANIOS om het team te versterken. Aantal uren is in overleg. Een detacheringsovereenkomst is bespreekbaar. Waarvoor word je aangenomen? […]