Artikelen door Veilig Thuis West Brabant

Samenwerking met de strafrechtketen

In vergelijking met vorige jaren zie ik een enorme vlucht in samenwerking met de strafrechtketen. Een prachtige ontwikkeling van focus op straffen naar een bijdrage leveren aan een maatschappelijke baat. Het belang van samenwerking wordt steeds meer gevoeld en in de praktijk ervaren. Er zijn tal van initiatieven zoals het samenwerkingsmodel Openbaar Ministerie, Politie en […]

Nieuw jaar, nieuwe ideeën

Ik merk dat de start van het nieuwe jaar weer frisse ideeën brengt. Het bruist en borrelt binnen het sociale domein. Gemeenten en partners starten 2017 met initiatieven om samenwerking te bevorderen en de keten efficiënter in te richten en effectiever te maken. Deze brainstormsessies genereren veel energie merk ik. Omdat we voor de hele […]

Tijd om terug te blikken

Ten tijde dat ik deze blog schrijf is het jaar 2016 bijna om. Tijd om terug te blikken. Huiselijk geweld en kindermishandeling waren onderwerpen die veelvuldig op de politieke en maatschappelijke agenda stonden. Terecht natuurlijk. Een bijzonder moment was de hoorzitting over de aanscherping van de Wet Meldcode in de Tweede Kamer. Net zo bijzonder […]

Conferentie ontspoorde mantelzorg-ouderenmishandeling

29 november heeft Veilig Thuis West-Brabant samen met Stichting Mentorschap West-Brabant een conferentie georganiseerd over ontspoorde mantelzorg – ouderenmishandeling. Ons doel is om tot gezamenlijke actie te komen! We zien ontzettende schrijnende situaties. Een mevrouw van 85 wordt aangetroffen in haar huis met een jas aan. gas en licht zijn afgesloten omdat haar nicht haar […]

Verdiepingsbijeenkomst loverboyproblematiek

Donderdag 17 november was het zover. De verdiepingsbijeenkomst loverboyproblematiek georganiseerd door Veilig Thuis West-Brabant. Het is indrukwekkend te zien dat 250 mensen ademloos luisteren naar de ervaringsdeskundige die haar levensverhaal verteld. Hele goede vragen worden aan haar gesteld: wat had de hulpverlening kunnen doen? Wat voor tips heb je voor ons? Haar antwoord is simpel, […]

Gemiddeld één kind per klas wordt mishandeld. Kom in actie!

Week tegen Kindermishandeling van 14 t/m 20 november 2016 De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert in 2016 voor het vierde opeenvolgende jaar de Week tegen Kindermishandeling. Deze vindt dit jaar plaats van 14 t/m 20 november. Adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant Debbie Maas: ’Mensen denken bij geweld vaak aan blauwe plekken. Signalen kunnen echter ook […]

Verbetering aanpak seksueel misbruik bij kinderen met een verstandelijke beperking

Donderdag 22 september 2016 vond in samenwerking met de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik, gemeenten en Veilig Thuis Midden- en West-Brabant een inspirerende werkconferentie plaats. De aanpak van seksueel misbruik bij kinderen met een verstandelijke beperking was het topic. Aafke Scharloo, lid van de Taskfoce en klinisch psycholoog gaf een vlammend betoog waarin zij pleit […]

Samenwerking huisartsen en Veilig Thuis is ontzettend belangrijk

Graag wijs ik u op bijgaand interview in Augeomagazine waarin het belang van samenwerking tussen huisartsen en Veilig Thuis aan de orde wordt gesteld. Het is een eerlijk verhaal waarin dilemma’s in tijd ook een rol speelt. Een voorbeeld van een casus illustreert hoe waardevol samen optrekken kan zijn. We hopen dat dit artikel bijdraagt […]

It’s simple not easy

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het essentieel om kinderen een centrale plek te geven. De medewerkers van Veilig Thuis spreken kinderen dan ook zoveel mogelijk. Met de kinderen wordt een inventarisatie gemaakt worden van de thuissituatie. Kindermishandeling is vaak een syndroom van geheimhouding. Daarnaast zijn kinderen geneigd zichzelf de schuld te […]