Uitvoerend medewerker Backoffice (28-36 uur)

Veilig Thuis West-Brabant is op zoek naar een collega voor één van de backoffice teams voor 28-36 uur.

De organisatie Veilig Thuis

Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen.

Veilig Thuis kent sinds januari 2021 een Frontoffice, een Backoffice en teams bovenwettelijke taken. Binnen het team Backoffice is er, naast vier regioteams die voorwaarden en vervolgtrajecten uitvoeren , een apart team Onderzoek.

Elk team kent zijn eigen werkzaamheden en vraagt om andere competenties. Het uitvoeren van  voorwaarden en vervolgtraject is een wettelijke taak van Veilig Thuis en vraagt specifieke en specialistische competenties.

De medewerker backoffice  

Een voorwaarden en vervolgtraject bestaat uit maximaal 10 weken en wordt ingezet bij (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling waarbij sprake is van acute en/of structurele veiligheidsproblematiek.

In interactie met het cliëntsysteem worden voorwaarden gesteld om te komen tot directe veiligheid van alle leden van het cliëntsysteem. Naast interactie en samenwerking met het cliëntsysteem werk je hierbij nauw samen met de medewerkers van de lokale toegangen van de 16 gemeenten en met andere (betrokken) ketenpartners vanuit zowel zorg als straf.

Jij als medewerker backoffice bent in staat om na het stellen van de veiligheidsvoorwaarden in afstemming met cliëntsysteem en (betrokken)ketenpartners de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid over te dragen.

Als medewerker backoffice ben je in staat om vanuit meervoudige partijdige rol in dialoog te gaan met clientsystemen. Je bent nieuwsgierig, nauwkeurig, analytisch en kundig in het verwoorden en registreren van de doorlopen processtappen. Je bent transparant en gedreven in het motiveren van het cliëntsysteem.

Belangrijkste taken

 • Je stelt een plan van aanpak voor het voorwaarden en vervolgtraject en bent in staat in te schatten welke interne disciplines je hier voor nodig hebt (vertrouwensarts, gedragswetenschapper, aandacht functionaris etc.);
 • Je stelt veiligheidsvoorwaarden op. In deze voorwaarden staan tenminste vermeld waaraan voldaan moet worden om te komen tot directe en stabiele veiligheid. Dit doe je o.a. door middel van gesprekken met het cliëntsysteem (incl. informeel netwerk) en (betrokken) ketenpartners.
 • Na het komen tot directe veiligheid draag je het zicht voor veiligheid over, waarbij je alle betrokkenen informeert over de uitkomsten van het voorwaarden en vervolgtraject en de overdrachtspartij.
 • Je informeert en adviseert collega’s uit de keten over huiselijk geweld, preventie en interventies.

Vereiste competenties

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding (Social Work of Pedagogiek) en een SKJ registratie
 • Je werkt al enkele jaren bij een Veilig Thuis of een soortgelijke organisatie en je hebt hierdoor aantoonbare kennis van en ervaring met aanpak huiselijk geweld en/of kindermishandeling)
 • Je bezit een pioniersmentaliteit: je hebt lef en kan vernieuwend denken.
 • Je bent zelfstandig en daadkrachtig en bent in staat om met je team vanuit zelforganisatie en resultaatsturing te opereren;
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, je onderscheidt hoofd-van bijzaken en trekt gegronde conclusies uit beschikbare (feitelijke) informatie;
 • Het aantoonbaar zorgvuldig en feitelijk kunnen rapporteren is een noodzaak;
 • Je durft besluitvaardig te handelen op basis van rationele en realistische afwegingen;
 • Je bent in staat om relaties op te bouwen op verschillende niveaus. Hierbij kan je diplomatiek en de- escalerend handelen bij (potentiële) conflicten.

 Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden, te weten:

 • Salaris, volgens de CAO Jeugdzorg in functieschaal 10: € 2.967,30 – € 4.471,31;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
 • Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW leeftijd;
 • Een jaarcontract met intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd;
 • Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
 • Een leuk team en een prettige werksfeer.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Margo van der Brugge, via ons algemene nummer: 076-5233466

Stuur je gemotiveerde reactie uiterlijk 30 november naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl

Gesprekken vinden plaats op woensdag 7 december.