Uitvoerend medewerker team Backoffice (28 – 32 uur)

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.
Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:

Uitvoerend medewerker team Backoffice (voor 28 – 32 uur).
Werken op de woensdag en de vrijdag heeft onze uitdrukkelijke voorkeur.

De organisatie Veilig Thuis
Veilig Thuis kent sinds januari 2021 een Frontoffice, een Backoffice en teams bovenwettelijke taken. Binnen het team Backoffice is er, naast vier regioteams die voorwaarden en vervolgtrajecten uitvoeren, een apart team Onderzoek.
Elk team kent zijn eigen werkzaamheden en vraagt om andere competenties. Het uitvoeren van voorwaarden en vervolgtraject is een wettelijke taak van Veilig Thuis en vraagt specifieke en specialistische competenties.

De medewerker backoffice
Een voorwaarden en vervolgtraject bestaat uit maximaal 10 weken en wordt ingezet bij (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling waarbij sprake is van acute en/of structurele veiligheidsproblematiek.
In interactie met het cliëntsysteem worden voorwaarden gesteld om te komen tot directe veiligheid van alle leden van het cliëntsysteem. Naast interactie en samenwerking met het cliëntsysteem werk je hierbij nauw samen met de medewerkers van de lokale toegangen van de 16 gemeenten en met andere (betrokken) ketenpartners vanuit zowel zorg als straf.
Jij als medewerker backoffice bent in staat om na het stellen van de veiligheidsvoorwaarden in afstemming met cliëntsysteem en (betrokken)ketenpartners de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid over te dragen.
Als medewerker backoffice ben je in staat om vanuit meervoudige partijdige rol in dialoog te gaan met clientsystemen. Je bent nieuwsgierig, nauwkeurig, analytisch en kundig in het verwoorden en registreren van de doorlopen processtappen. Je bent transparant en gedreven in het motiveren van het cliëntsysteem.

Belangrijkste taken
• Je stelt een plan van aanpak voor het voorwaarden en vervolgtraject en bent in staat in te schatten welke interne disciplines je hiervoor nodig hebt (vertrouwensarts, gedragswetenschapper, aandacht functionaris etc.);
• Je stelt veiligheidsvoorwaarden op. In deze voorwaarden staan tenminste vermeld waaraan voldaan moet worden om te komen tot directe en stabiele veiligheid. Dit doe je o.a. door middel van gesprekken met het cliëntsysteem (incl. informeel netwerk) en (betrokken) ketenpartners;
• Na het komen tot directe veiligheid draag je het zicht voor veiligheid over, waarbij je alle betrokkenen informeert over de uitkomsten van het voorwaarden en vervolgtraject en de overdrachtspartij;
• Je informeert en adviseert collega’s uit de keten over huiselijk geweld, preventie en interventies.

Vereiste competenties
• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding (Social Work of Pedagogiek) en een SKJ-registratie;
• Je werkt al enkele jaren bij een Veilig Thuis of een soortgelijke organisatie en je hebt hierdoor aantoonbare kennis van en ervaring met aanpak huiselijk geweld en/of kindermishandeling);
• Je bezit een pioniersmentaliteit: je hebt lef en kan vernieuwend denken;
• Je bent zelfstandig en daadkrachtig en bent in staat om met je team vanuit zelforganisatie en resultaatsturing te opereren;
• Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, je onderscheidt hoofd-van bijzaken en trekt gegronde conclusies uit beschikbare (feitelijke) informatie;
• Het aantoonbaar zorgvuldig en feitelijk kunnen rapporteren is een noodzaak;
• Je durft besluitvaardig te handelen op basis van rationele en realistische afwegingen;
• Je bent in staat om relaties op te bouwen op verschillende niveaus. Hierbij kan je diplomatiek en de- escalerend handelen bij (potentiële) conflicten.

Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden, te weten:
• Salaris, volgens de cao Jeugdzorg in functieschaal 10: € 2.832,96 – € 4.255,95;
• Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
• Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd;
• Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
• Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
• Een leuk team en een prettige werksfeer.

Interesse?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de teammanager, Margo van der Brugge, op nummer 06 – 516 20 629. Stuur uw gemotiveerde reactie uiterlijk voor 26 januari 2022 naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl.

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 01 februari 2022.