Vacature Coördinator Centrum Seksueel Geweld West- en Midden-Brabant (16-20 uur)

Voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in de regio West- en Midden-Brabant zijn we op zoek naar een verantwoordelijke en energieke multitasker die de rol van coördinator kan invullen. In deze functie wordt verwacht dat je in staat bent om ondersteuning en coaching te geven aan verschillende medewerkers, ben je verantwoordelijk voor het operationele reilen en zeilen van het CSG en denk je mee in de doorontwikkeling van het CSG volgens de landelijke ontwikkelingen. Daarnaast vorm je de linking pin én ben je de bruggenbouwer tussen de verschillende stakeholders binnen het CSG. Enthousiast geworden? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Omschrijving
In de regio West- en Midden-Brabant is sinds 2017 het Centrum Seksueel Geweld gevestigd in Breda. Het Centrum Seksueel Geweld betreft de regio Bergen op Zoom tot aan regio Tilburg. Het is een samenwerkingsverband tussen het Amphia Ziekenhuis, GGD, politie, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis Midden-Brabant en Veilig Thuis West-Brabant.

Het Centrum Seksueel Geweld West- en Midden-Brabant (CSG WMB) vormt samen met andere CSG’s een landelijk dekkend netwerk van 16 Centra voor Seksueel Geweld. Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting alle hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven. Het CSG baseert haar werkwijze op wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast werkt het CSG aan de hand van specifieke kwaliteitscriteria voor slachtoffers van acuut geweld.

Veel slachtoffers die seksueel geweld hebben meegemaakt, zoeken in de eerste 7 dagen na het seksueel geweld uit zichzelf vaak geen hulp, terwijl dat juist wel van belang is. Gebleken is dat deskundige en integrale opvang en behandeling in de acute fase bijdraagt aan het voorkomen van nadelige gevolgen op de korte en op langere termijn. Als slachtoffers in die acute fase ondersteuning of hulp zoeken, doen ze dat meestal bij de politie, huisartsenpost, ziekenhuis of via het landelijk of een regionaal telefoonnummer van CSG’s.

Het CSG zorgt ervoor dat medische zorg en forensisch sporenonderzoek op elkaar worden afgestemd, zodat deze elkaar niet verstoren en zo min mogelijk belastend zijn voor het slachtoffer. Bij iedere casus is er aandacht voor de veiligheid van het slachtoffer (onder andere d.m.v. de Meldcode Huiselijk Geweld). De CSG verpleegkundige is verantwoordelijk voor de eerste opvang van het slachtoffer in het Amphia Ziekenhuis. Monitoring en (psychosociale) zorg wordt hierna uitgevoerd door een casemanager van het CSG WMB. Tevens kunnen slachtoffers zich bij het CSG melden waarbij het seksueel geweld niet recent heeft plaatsgevonden. Deze slachtoffers worden verder geholpen door een casemanager van het CSG WMB.

Taakinhoud
Als coördinator van het CSG ben je verantwoordelijk voor zowel beleid als operationeel niveau. Daarnaast ben je het centrale aanspreekpunt voor de casemanagers en verpleegkundigen. Binnen het CSG is de coördinator het eerste aanspreekpunt en de linking pin tussen de medewerkers, participerende organisaties, gemeenten en overige stakeholders. Van de coördinator wordt verwacht dat hij/zij verbindend kan samenwerken met alle partijen.

Het is een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende functie in een omgeving die volop in ontwikkeling is. De coördinator moet de dagelijkse praktijk kunnen ontstijgen en medewerkers ondersteunen, coachen en motiveren.

Taken en verantwoordelijkheden
• Dagelijkse coördinatie CSG in afstemming met casemanagers en verpleegkundigen;
• Samenwerking bevorderen en het coachen, faciliteren en ondersteunen van de medewerkers;
• Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van na- en bijscholing van de medewerkers en het creëren van een stimulerend leerklimaat;
• Afstemming met stuurgroep (inclusief voorbereiden bijeenkomsten);
• Afstemming met gemeenten (operationeel en uitvoeringsbeleid);
• Afstemming met betrokken organisaties (operationeel en uitvoeringsbeleid);
• Afstemming met ketenpartners (operationeel en uitvoeringsbeleid);
• Roosters en beschikbaarheid formatie CSG, afstemming met moederorganisaties;
• Klachtenafhandeling;
• Uitvoering bedrijfsvoering, inclusief beleids- en besturingsproces (opstellen begrotingen, rapportages en jaarverslagen);
• Door ontwikkelen van het CSG volgens de landelijke richtlijnen.

Specifieke eisen
• Minimaal een jaar aantoonbare ervaring in het coachen, ondersteunen en faciliteren van professionals;
• Minimaal hbo-verpleegkundige, Forensisch verpleegkundige, SPH of MWD;
• Affiniteit en ervaring met ontwikkelingen binnen de transitie en transformatie;
• Peoplemanager met gevoel voor verhoudingen;
• Een netwerker en pionier die bijdraagt aan vernieuwing en innovatie;
• Affiniteit, generalistische kennis en ervaring met de doelgroepen slachtoffer seksueel geweld, kindermishandeling en huiselijk geweld;
• Goed kunnen omgaan met veranderingen en in staat zijn om hier een stimulerende bijdrage aan te leveren;
• Kennis van de sociale kaart van West- en Midden-Brabant;
• Je bent bereid om te werken buiten kantoortijden.

Persoonlijke competenties
• Je profileert je als volwaardig gesprekspartner, komt aan tafel bij partijen zoals ketenpartners en gemeenten, je gaat actief in contact met externe stakeholders, positioneert het CSG in de regio;
• Je bent in staat om met tegengestelde belangen om te gaan en kunt hierin effectief handelen;
• Je weet wat het slachtoffer nodig heeft, je bent coachend en ondersteunend op vraaggericht handelen van de medewerkers;
• Je bent in staat jouw gedrag aan te passen aan de veranderende omgeving;
• Je kan coachen en ondersteunen op eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf, je bent in staat te motiveren en de zelfredzaamheid van het team te vergroten;
• Je bent in staat om de bedrijfsvoering van het CSG op orde te houden.

Arbeidsvoorwaarden
Het is een afwisselende functie waarin je veel mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen. Je werkt samen in een kleinschalig, multidisciplinair team.
Binnen het CSG staat cliëntgerichtheid, teamwork en een prettige werksfeer hoog in het vaandel. Van de werknemers verwachten wij een flexibele en positieve instelling, een resultaatgerichte houding alsmede een constructieve bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het CSG in de regio. De functie is ingeschaald volgens de cao Jeugdzorg in functieschaal 10 (max. € 4.554,99 bruto per maand op fulltime basis).

Wervingsprocedure
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Amanda van Dongen, coördinator CSG of met Willemijn van Kalmthout, manager Veilig Thuis West-Brabant via nummer 076 – 523 34 66.

Jouw motivatiebrief en CV ontvangen we graag voor 3 november 2021 op het volgende emailadres: sollicitatie@veiligthuiswb.nl. De gesprekken zullen dinsdag 09 november plaatsvinden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.