Vacature: Teamleider

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

Wij zijn op zoek naar een teamleider voor 36 uur per week

We zijn op zoek naar een proactieve, resultaatgerichte en flexibele leidinggevende die in staat is de organisatiedoelstellingen en de teamdoelstellingen operationeel te vertalen. Deze vertaling is enerzijds gebaseerd op het halen van onze wettelijke targets en anderzijds op het stimuleren en motiveren van het zelf organiserend vermogen en het eigenaarschap van onze medewerkers. We vragen dan ook van de leidinggevende het vermogen tot inspireren, kaderen en werken vanuit vertrouwen in het vakmanschap van de teamleden. Dit vraagt dus om een coachende leiderschapsstijl.
Je bent een verbinder, zowel in- als extern. Je onthoudt namen en gezichten. Je bent op de hoogte van onderwerpen, die medewerkers bezig houden en je gaat eventueel lastige gesprekken niet uit de weg. We zoeken iemand die zich thuis voelt in een dynamische omgeving en in een organisatie die continu in ontwikkeling is.
Hoewel de basis staat, zijn we in een voortdurend verbeterproces, zowel intern als in relatie tot de gemeenten en ketenpartners in onze omgeving. Dit alles betekent een spanningsveld met het verandervermogen van de mensen en de organisatie. Een ware uitdaging waar wij gezamenlijk voor staan.

Waarvoor word je aangenomen?

In onze jonge, lerende organisatie kan het er hectisch aan toe gaan. Als teamleider faciliteer je de randvoorwaarden van je medewerkers en draag je zorg voor een evenwichtige teamsamenstelling. Je maakt de vertaling van strategie naar uitvoering door onder andere het borgen van beleid en werkprocessen. Daarnaast ben je verantwoordelijk genoeg om van tijd tot tijd met een losse sfeer om te kunnen gaan. Je geeft integraal leiding aan de ontwikkeling van het primaire proces binnen het team.

 • Samen met je collega’s en medewerkers bouw je aan een missie- en waarden gedreven cultuur, je schept randvoorwaarden voor een gunstig leerklimaat binnen de organisatie en je faciliteert de teams om de organisatiedoeleinden te kunnen bereiken. Je biedt heldere kaders en bent in staat om het zelf oplossend vermogen te vergroten binnen het team.
 • Je bewaakt de uitvoering en stuurt daar waar nodig of gewenst bij.
 • Je realiseert een kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting en –inzet en lost eventuele knelpunten op door verbeteracties te ondernemen.
 • Je schept randvoorwaarden voor een goede samenwerking, kent de belangen van anderen, neemt verantwoordelijkheid voor het versterken van de groepsprocessen en bewaakt de samenhang tussen de verschillende activiteiten binnen en tussen de organisatieonderdelen.

 

Welke positie neem je in de organisatie in? (organisatorische context)

De teamleider is hiërarchisch gepositioneerd onder de adjunct-directeur.

Functie-eisen

 • Een relevante HBO(+) opleiding, aangevuld met een managementopleiding.
 • Kennis van de sector en de daarbij betrokken keten.
 • Kennis van managementtechnieken en bedrijfsvoering zorg en welzijn.
 • Kennis van wet- en regelgeving binnen de sector.
 • Meerdere jaren ervaring als (integraal) leidinggevende in een vergelijkbare context.

Competenties

 • Onderscheidt hoofd- van bijzaken en neemt, na medewerkers gehoord te hebben, besluiten op basis van feiten (peiling, onderzoek).
 • Stressbestendig en doortastend waar nodig.
 • Komt met adequate en creatieve oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen maar probeert vooral coachend aan te sluiten bij de oplossingen die de teams zelf bedenken.
 • Bouwt op alle niveaus passend binnen de functie relaties op en onderhoudt deze effectief. Stelt anderen op hun gemak en bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij (potentiële) conflicten.
 • Stuurt en coördineert werkzaamheden van zichzelf en anderen.
 • Zorgt ervoor dat gestelde doelen gerealiseerd worden binnen de voorwaarden die daartoe gesteld zijn.
 • Stimuleert en bevordert onderlinge communicatie en verhoudingen. Zet communicatie effectief in, teneinde interesse te wekken, meningen te beïnvloeden of gedrag te sturen.
 • Ondersteunt de ontwikkelbehoeften van medewerkers en bevordert de ontwikkelactiviteiten. Vertaalt ontwikkelingen binnen de organisatie naar ontwikkelmogelijkheden voor de medewerkers.
 • Handelt besluitvaardig.
 • Spreekt helder de verwachtingen over het functioneren uit en geeft hier opbouwende feedback op.

Het aanbod

Salaris conform CAO Jeugdzorg, schaal 11 maximaal € 4.707,94 op basis van een fulltime dienstverband van 36 uur per week. Werkdagen worden in overleg vastgesteld.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Sander van Doorn, adjunct-directeur bij Veilig Thuis of met Margo van der Brugge, teamleider bij Veilig Thuis, bereikbaar via telefoonnummer 076-5233466.

De sollicitatiegesprekken staan gepland in week 40 en 41.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste bij aanstelling.
De vacature staat gelijktijdig in- en extern uit.

 

Interesse?

Voldoe je aan het profiel en heb je interesse, stuur dan zo snel mogelijk maar in ieder geval voor
24 september 2019, uitsluitend per e-mail, een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Sander van Doorn.