Vacature uitvoerend medewerker

Stichting Veilig Thuis West-Brabant doorbreekt onveilige situaties waarbij sprake is van (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. We zetten directbetrokkenen en hun omgeving in beweging om gezamenlijk weer te komen tot voldoende veiligheid. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste professionals voor 32-36 uur per week om het cluster ondersteuning van Veilig Thuis te versterken.

De organisatie van Veilig Thuis
Veilig Thuis is een organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De organisatie kent een drietal clusters van waaruit de diensten worden aangeboden: het cluster ondersteuning, het cluster onderzoek en het cluster regie. Het cluster ondersteuning is het eerste aanspreekpunt voor alle situaties waarin (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling spelen.

Taken ondersteuner
De ondersteuner geeft advies en ondersteuning aan cliënten en professionals bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij/zij neemt (telefonisch en/of schriftelijke) meldingen in ontvangst en is daarmee in veel gevallen de eerste met wie, door hulpverleners of directbetrokkenen, een onveilige thuissituatie wordt besproken.
De ondersteuner brengt de (on)veiligheid in kaart en zet in samenwerking met collega’s en de keten vervolgstappen uit die nodig zijn om de directe veiligheid herstellen. Een ondersteuner kan ook ingezet worden in situaties waarbij direct een veiligheidsinschatting gemaakt moet worden.

De adviserende taak van de ondersteuner wordt ook outreachend in de regio ingezet o.a. door deelname aan lokale of regionale casuïstiekbesprekingen, waarin (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling aan de orde zijn.

Veilig Thuis kent een 24-uurs bereikbaarheid. Dit betekent dat van iedere Veilig Thuis professional wordt verwacht bereikbaarheidsdiensten te draaien buiten kantoortijden.

Functie eisen
Een ondersteuner is betrokken, gericht op interne en externe samenwerking en het delen van kennis. Een ondersteuner is voortdurend op zoek naar kansen om veiligheid te optimaliseren en creëert oplossingen door samenwerking.
• HBO werk- en denkniveau.
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
• SKJ geregistreerd in de kamer jeugd en gezin professional.
• Analytisch vermogen.
• Aantoonbare kennis en ervaring met aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
• Uitstekende en respectvolle communicatieve vaardigheden.

Daarnaast zien wij graag de volgende aanvullende competenties
• Pioniersmentaliteit: lef en vernieuwend denken.
• Kennis van de betrokken partners in het werkveld.
• Om kunnen gaan met (werk)druk.
• In staat zijn om relaties op te bouwen en te onderhouden, op verschillende niveaus.
• Besluitvaardig kunnen handelen.

Het aanbod
Een jaaraanstelling binnen Stichting Veilig Thuis. De cao Jeugdzorg zoals die nu luidt is van toepassing. Salarisschaal 10.

De procedure
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Erik de Kraa of Margot de Graaf. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 076 – 523 34 66.

Stuur uw gemotiveerde reactie met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl.