Vacature Werkbegeleider (32-36 uur)

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.
Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Om onze medewerkers optimaal te kunnen ondersteunen in hun taak zijn we op zoek naar een Werkbegeleider Veilig Thuis. 32-36 uur per week voor de duur van 1 jaar

Organisatie en arbeidsomstandigheden
Veilig Thuis is er voor iedereen. Burgers en professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht voor advies, ondersteuning of het melden van (vermoedens van) alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Werken bij Veilig Thuis West-Brabant betekent dat je gedreven bent om samen met je collega’s, externe professionals en ketenpartners ervoor te zorgen dat het voor de betrokkenen veiliger wordt als er sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis werken experts op het gebied van allerlei vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de aanpak hiervan. Veilig Thuis West-Brabant is een organisatie van circa 100 medewerkers. Dit zijn merendeels uitvoerend medewerkers maar ook gedragswetenschappers, administratief medewerkers en een vertrouwensarts. Onze besturingsfilosofie bestaat uit twee belangrijke pijlers, te weten: zelforganisatie en resultaatgerichtheid.

De adjunct-directeur en twee teammanagers vormen het managementteam.

Momenteel is er een werkbegeleider werkzaam die zich met name richt op de nieuw in te richten teams frontoffice.
We willen deze inzet nu ook gaan realiseren voor de teams van de backoffice. Ook hier zien we namelijk een grote meerwaarde in de inzet van een werkbegeleider op zowel het proces als de methodische handelingen.

De functie
De werkbegeleider begeleidt uitvoerend medewerkers op het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden en het realiseren van resultaten. Hij/zij levert een actieve bijdrage aan de implementatie van werkprocessen, beleid en innovaties binnen de organisatie. Je werkt onder directe verantwoordelijkheid van de teammanager en bent ondersteunend in het primaire proces aangaande de complexe (gezins)problematiek waar Veilig Thuis op gericht is. Je geeft individuele begeleiding, maar dit kan ook groepsgewijs. De ondersteuning in het professioneel handelen richt zich vooral op omgaan met veiligheidsvraagstukken in onze trajecten, maar ook op houdingsaspecten.
Je investeert zowel in de kwaliteit (attitude en professioneel handelen naar cliënten) als in de kwantiteit (bewaken van de doorstroom van zaken). Dit houdt o.a. in ondersteuning bij het methodisch en planmatig werken, coaching bij het realiseren van doorlooptijden en zorgen voor een gezonde werkbalans.

De werkbegeleider heeft in de organisatie een signalerende en adviserende rol richting leidinggevenden ten aanzien van het werkproces en de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
Met een positieve inslag lever je jouw vakmatige inbreng aan Veilig Thuis.

Functie-eisen:
– Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding, aangevuld met een voor de functie relevante opleiding bijv. een post-HBO-opleiding
– Kennis en ervaring op het gebied van werkbegeleiding, coaching en/of training en ondersteuning van medewerkers;
– Een gedeelde visie op zelforganisatie en resultaatgericht werken en in staat zijn om vanuit deze principes de coaching vorm te geven;
– Minimaal vijf jaar werkervaring op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en kennis van de gevolgen van dergelijke problematiek op het cliëntsysteem en het individu;
– Ervaring met systeemgericht werken (zowel met slachtoffer als pleger en betrokken kinderen);
– Bij voorkeur kennis en ervaring in het werken met de diensten van Veilig Thuis zoals omschreven in het handelingsprotocol.
– Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
– SKJ-registratie als hbo-professional.

Verder vragen we dat jij jezelf herkent in onderstaande persoonskenmerken:
– Groot analytisch vermogen
– Resultaatgericht;
– Een uitnodigende en stimulerende houding naar anderen;
– Didactisch sterk, vanuit een activerende invalshoek;
– Uitstekende communicatieve vaardigheden
– Vermogen om kritisch naar eigen handelen te kijken;
– Toegankelijk en diplomatiek, kan aansluiten bij alle diversiteiten;
– Kan luisteren, moedigt aan en toont betrokkenheid;
– Weet op een positieve manier, het beste uit de ander naar boven te halen

Onze organisatie:
Veilig Thuis West-Brabant wil behalve een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner zijn, ook een goede werkgever zijn.

Daarom bieden we ook goede arbeidsvoorwaarden, te weten:
• Salaris, volgens de CAO Jeugdzorg in functieschaal 10: € 2.832,96 – € 4.255,95;
• Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
• Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW leeftijd;
• Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
• Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
• Een leuk team en een prettige werksfeer.

Sollicitatie
Je sollicitatiebrief, vergezeld van een CV kan tot 10 december 2020 gemaild worden naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl .

Voor meer informatie over deze uitdagende functie kun je contact opnemen met een van de teammanagers, Margo van der Brugge of Rian Willems, op telefoonnummer: 076-5233466