Tag Archief van: Nieuws

Adreswijziging Veilig Thuis West-Brabant

Met ingang van woensdag 1 maart 2017 is ons nieuwe adres: St. Ignatiusstraat 253, 4817 KK Breda.

Het telefoonnummer en het postbusnummer blijven hetzelfde.

Verdiepingsbijeenkomst loverboyproblematiek

Donderdag 17 november was het zover. De verdiepingsbijeenkomst loverboyproblematiek georganiseerd door Veilig Thuis West-Brabant.

Het is indrukwekkend te zien dat 250 mensen ademloos luisteren naar de ervaringsdeskundige die haar levensverhaal verteld. Hele goede vragen worden aan haar gesteld: wat had de hulpverlening kunnen doen? Wat voor tips heb je voor ons? Haar antwoord is simpel, luister en oordeel niet! Prachtig verwoord en oh zo lastig blijkt wel in de workshops daarna.
Het is niet gemakkelijk om bespreekbaar te maken wat je zorgen zijn als een casus wordt besproken waarbij een meisje geïsoleerd raakt en met een fout vriendje omgaat. Maar ja is dit een loverboy en pubergedrag is ook wel erg ingewikkeld.

Tools en tips worden aangereikt. Geduld, aansluiten en samenwerken blijken belangrijke key factoren. Veilig Thuis West-Brabant heeft twee aandachtsfunctionarissen die mee kunnen denken maar ook andere partners blijken veel te weten. Fijn! Want je hebt elkaar nodig. Zie ook hier de folder Loverboys en grensoverschrijdend seksueel gedrag van Veilig Thuis voor meer informatie.

Gemiddeld één kind per klas wordt mishandeld. Kom in actie!

Week tegen Kindermishandeling van 14 t/m 20 november 2016

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert in 2016 voor het vierde opeenvolgende jaar de Week tegen Kindermishandeling. Deze vindt dit jaar plaats van 14 t/m 20 november. Adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant Debbie Maas: ’Mensen denken bij geweld vaak aan blauwe plekken. Signalen kunnen echter ook minder opvallend zijn zoals schuw of angstig gedrag of juist pestgedrag vertonen. Vraag hoe het gaat en probeer een helpende hand toe te reiken.’

Waarom een Week tegen Kindermishandeling?
Met de Week tegen Kindermishandeling vraagt de Taskforce aandacht voor het thema kindermishandeling. En dat is hard nodig! In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Veel te veel natuurlijk!

Om het aantal mishandelde kinderen terug te dringen, is ieders inzet nodig. Iedereen die met kinderen en hun ouders in contact staat, kan de cirkel van geweld waaraan een slachtoffer van geweld bloot staat, doorbreken. En dan gaat het niet alleen om professionals, zoals zorgverleners, onderwijzers, gemeentebestuurders en politie. Iedereen in de buurt van mishandelde kinderen kan signalen opmerken en in actie komen. Ook familieleden, vrienden, buren of sportgenoten dus.

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik doet een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen. Ook richt de Week tegen Kindermishandeling zich op de kinderen zelf. Zij maakt hen bewust van wat zij zelf kunnen doen wanneer zij het slachtoffer zijn van kindermishandeling. Debbie Maas: ‘Het is ontzettend belangrijk dat kinderen een stem krijgen. Kinderen hebben het recht om gehoord te worden en zelf (zoveel mogelijk) mee te bepalen wat er gebeurd. Als kinderen Veilig Thuis bellen zullen we met hen kijken wat nodig is om veiligheid te creëren’.

Activiteiten
In de Week tegen Kindermishandeling organiseert een groot aantal organisaties door het hele land allerlei activiteiten binnen het thema kindermishandeling en seksueel misbruik. Veilig Thuis West-Brabant organiseert op donderdag 17 november een bijeenkomst over loverboyproblematiek. Voor meer informatie: www.veiligthuiswestbrabant.nl

Veilig Thuis
Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt. Ook als er alleen een vermoeden bestaat kan er contact worden opgenomen met Veilig Thuis. Professionals moeten bij ouderenmishandeling in de huiselijke kring de verplichte meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling volgen. In de meldcode staat wat zij moeten doen bij (vermoedens van) geweld tegen ouderen in huiselijke kring. Veilig Thuis is te bereiken via: 0800-2000 of via de website www.veiligthuiswestbrabant.nl

Factsheet eergerelateerd geweld

Bekijk hieronder de factsheet eergerelateerd geweld. Een overzicht van alle relevante gegevens van deze verdiepingsbijeenkomst op 13 september 2016.