Vacature Bestuurssecretaris (36 uur) Veilig Thuis West-Brabant, SMO Breda, Safegroup

Ben jij een proactieve en doortastende bestuurssecretaris die energie krijgt van een dynamische omgeving? En wil je een waardevolle bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties? Binnen SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant, Stichting Vrouwenopvang Safegroup en Stichting Stemo bieden we een uitdagende functie voor een ervaren Bestuurssecretaris.

De functie

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de bestuurlijke ondersteuning en advisering van de directeur-bestuurder. Je houdt relevante wet- en regelgeving bij, doet voorstellen voor verbetering van bestaande processen en houdt toezicht op gemaakte afspraken, lopende processen en relevante verplichtingen. Je bent de verbinder tussen de bestuurder, Raad van Toezicht, het managementteam en de medezeggenschap. De bestuurssecretaris heeft een voortrekkersrol bij geselecteerde (strategische) projecten en bewaakt de voortgang en kwaliteit op hoofdlijnen. Waar nodig vertegenwoordigt de bestuurssecretaris de organisatie in externe contacten.

Als Bestuurssecretaris geef je leiding aan het bestuurssecretariaat, bestaande uit de bestuursassistente, managementsecretaresses, communicatieadviseurs, ondersteuners cliëntenraden en ambtelijk secretaris Ondernemingsraden (7 medewerkers).

Taken en verantwoordelijkheden

• Je volgt maatschappelijke en juridische ontwikkelingen, analyseert en interpreteert deze en adviseert de directeur-bestuurder hier gevraagd en ongevraagd over.
• Je vertaalt wensen en behoeften van cliënten en algemene ontwikkelingen in de markt naar voorstellen voor optimalisatie of vernieuwing van de dienstverlening, stemt hierover af met andere organisatieonderdelen en zorgt voor de implementatie.
• Als secretaris coördineer en bewaak je het beleids- en besluitvormingsprocessen binnen de wettelijke kaders.
• Je onderhoudt in- en externe werkcontacten en volgt afspraken op tussen de organisatie en betrokken instanties.
• Je geeft leiding op basis van integraal management aan de ontwikkeling van het primaire proces binnen het toegewezen organisatieonderdeel. Staat model voor leiderschap en heeft een voorbeeldrol binnen de organisaties.
Wat heb jij ons te bieden?

• WO werk- en denkniveau
• Juridische achtergrond/affiniteit
• Ruime ervaring als bestuurssecretaris
• Uitstekende adviesvaardigheden
• Ervaring met stakeholdermanagement
• Kennis van en affiniteit met medezeggenschap
• Je hebt ervaring als leidinggevende of affiniteit met leidinggeven

Wat bieden wij jou?

Je wordt ingeschaald volgens CAO Sociaal Werk in schaal 12 (min. € 3.845,- en max. € 6.065,- bij een fulltime dienstverband). We bieden een jaarcontract met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd. Het betreft een dienstverband voor 36 uur per week.

De organisaties

In de afgelopen jaren zijn de drie operationele stichtingen SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant, Safegroup en de vastgoed stichting Stemo onder één en hetzelfde bestuur en toezicht gekomen.
Bij deze vier stichtingen werken wij met ongeveer 430 medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. De omzet van de stichtingen samen bedraagt circa 32 miljoen euro.
De drie organisaties zijn nog in ontwikkeling als het gaat om het behalen van synergetische voordelen op het gebied van kwaliteit en efficiency.

SMO Breda

De Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. (hierna genoemd SMO Breda) is een professionele organisatie, voor mensen met een ondersteuningsvraag, zoals dak- en thuislozen, die een beroep doen op een vorm van opvang, (woon)begeleiding, zorg en of activering. Dit met als doel hun eigen kracht te versterken en op basis daarvan gericht te werken aan eigen herstel waardoor zij zich in mindere of meerdere mate zelfstandig kunnen handhaven. D.m.v. de ‘Ik wil meedoen’ beweging beoogt SMO Breda samen met partners in zorg en welzijn deze doelstelling te verwezenlijken. Hoofddoel is het bevorderen van de psychische en materiële zelfstandigheid van deze groep burgers en vergroten van de participatiegraad in de samenleving.

Veilig Thuis West-Brabant

Veilig Thuis West-Brabant verleent zijn dienstverlening voor de 16 gemeenten in West-Brabant. Veilig Thuis West-Brabant is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, omstanders als professionals. Veilig Thuis West-Brabant oefent wettelijke taken uit.

Safegroup

Safegroup helpt gezinnen in de regio’s West-Brabant en Zuid-Holland Zuid die met huiselijk geweld te maken hebben. Professionals geven bij voorkeur hulp aan huis, waarbij de veiligheid gewaarborgd moet zijn. Safegroup biedt ook 24 uur, zeven dagen per week, een veilig onderkomen aan vrouwen, eventueel met hun kinderen, die in een acute noodsituatie van huiselijk geweld tijdelijk opgevangen moeten worden. Door gerichte begeleiding krijgen slachtoffers van huiselijk geweld weer grip op hun leven.

Informatie en sollicitatie

Heb je interesse, maar wil jij liever eerst wat meer weten over de organisaties en de functie? Neem dan contact op voor een (digitale) kop koffie met Heine van Wieren (interim Bestuurssecretaris), via 076-5645050.

Je kunt tot en met 5 februari 2023 solliciteren voor deze functie d.m.v. je motivatiebrief en curriculum vitae, te richten aan de sollicitatiecommissie via sollicitatie@smobreda.nl.