Vacature Concerncontroller / Hoofd Finance & Control (36 uur)

Heb jij een duidelijke visie op finance & control in een dynamische omgeving? En wil je een waardevolle bijdrage leveren aan drie maatschappelijke organisaties? Voor SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant, Stichting Vrouwenopvang Safegroup en Stichting Stemo zijn wij op zoek naar een proactieve Concerncontroller / Hoofd Finance & Control.

De functie

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering (financiële kaders, aansturing, inrichting en resultaatsturing) van de vier stichtingen. Je ondersteunt de MT’s in financiële opvolging en resultaatsturing door het aanleveren van inzichtelijke managementrapportages. Deze zijn betrouwbaar en voorzien van duiding van cijfers en risico’s. Je rapporteert aan de directeur Bedrijfsvoering. In de rol van concerncontroller schakel je waar nodig rechtstreeks met de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht.

Als Hoofd Finance & Control geef je leiding aan de afdeling Finance & Control, bestaande uit de financieel medewerkers, de salarisadministratie en zorgadministratie (7 medewerkers).

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de P&C cyclus; Je stelt de jaarlijkse begroting op inclusief het vertalen van de externe (tarief)ontwikkelingen, zowel met betrekking tot de kostenontwikkelingen als de ontwikkelingen binnen de opbrengsten, subsidies, etc. en investeringsbegrotingen.
 • Je stelt financiële rapportages op. Je neemt een actieve rol in het bewaken van de ontwikkeling van de financiële positie van het bedrijf, het tijdig signaleren van (ongewenste) ontwikkelingen en rapporteren over liquiditeit en andere financiële kengetallen. Je neemt een proactieve rol door in beeld brengen van risico’s en geeft hierin actief advies aan de MT’s en Directeur Bedrijfsvoering.
 • Je signaleert en analyseert (in- en externe) ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het financieel beleid van de organisaties, zowel op de korte als (middel)lange termijn. Je vertaalt deze ontwikkelingen naar impactanalyses voor zowel de eigen afdeling, als organisatie breed. Maakt actief een risicoanalyse (matrices), beheert deze en adviseert hierin MT’s en Directeur bedrijfsvoering.
 • Je bent verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en de interne beheersing van de stichtingen.
 • Je geeft leiding aan de medewerkers van het team gericht op resultaatverantwoordelijkheid, en creëert een open werkklimaat dat motiveert om mee te denken aan verbetering van en beperken van risico’s in de dienstverlening.
 • Je draagt bij aan de doorontwikkeling en professionalisering van het team F&C in relatie tot organisatiedoelen.
 • Je onderhoudt een netwerk van externe en interne relevante werkcontacten, en neemt deel aan in- en externe bijeenkomsten en projecten.
 • Je voert uit of draagt zorg voor de implementatie van gewenste verbeter- of verandermogelijkheden; je treedt hierin mogelijk op als projectleider.

De organisaties

In de afgelopen jaren zijn de drie operationele stichtingen SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant, Safegroup en de vastgoed stichting Stemo onder één en hetzelfde bestuur en toezicht gekomen. Bij deze vier stichtingen werken wij met ongeveer 430 medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. De omzet van de stichtingen samen bedraagt circa 32 miljoen euro. De drie organisaties zijn nog in ontwikkeling als het gaat om het behalen van synergetische voordelen op het gebied van kwaliteit en efficiency.

De Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. (hierna genoemd SMO Breda) is een professionele organisatie, voor mensen met een ondersteuningsvraag, zoals dak- en thuislozen, die een beroep doen op een vorm van opvang, (woon)begeleiding, zorg en of activering. Dit met als doel hun eigen kracht te versterken en op basis daarvan gericht te werken aan eigen herstel waardoor zij zich in mindere of meerdere mate zelfstandig kunnen handhaven. D.m.v. de ‘Ik wil meedoen’ beweging beoogt SMO Breda samen met partners in zorg en welzijn deze doelstelling te verwezenlijken. Hoofddoel is het bevorderen van de psychische en materiële zelfstandigheid van deze groep burgers en vergroten van de participatiegraad in de samenleving.

Veilig Thuis West-Brabant verleent zijn dienstverlening voor de 16 gemeenten in West-Brabant. Veilig Thuis West-Brabant is er voor iedereen, – kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen -, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, omstanders als professionals. Veilig Thuis West-Brabant oefent wettelijke taken uit.

Safegroup helpt gezinnen in de regio’s West-Brabant en Zuid-Holland Zuid die met huiselijk geweld te maken hebben. Professionals geven bij voorkeur hulp aan huis, waarbij de veiligheid gewaarborgd moet zijn. Safegroup biedt ook 24 uur, zeven dagen per week, een veilig onderkomen aan vrouwen, eventueel met hun kinderen, die in een acute noodsituatie van huiselijk geweld tijdelijk opgevangen moeten worden. Door gerichte begeleiding krijgen slachtoffers van huiselijk geweld weer grip op hun leven.

Wat heb jij te bieden?

 • HBO+ / WO werk- & denkniveau, aangevuld met relevante cursussen en meerdere jaren relevante werkervaring.
 • Je hebt kennis van en inzicht in verwante vakgebieden en kan ontwikkelingen binnen het vakgebied en tussen vakgebieden vertalen naar beleid.
 • Je bent analytisch sterk en werkt graag met cijfers, overziet de consequenties van besluiten en kan snel kansen en risico’s inschatten.
 • Je hebt kennis van accounting, interne besturing en planning & control processen, werkprocessen, procedures, AO/IB en relevante methodes en technieken binnen verschillende aanpalende vakgebieden.
 • Je hebt kennis van het implementeren en coördineren van de werkzaamheden en de wijzigingen binnen de organisaties en bent hierbij zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk en omgevingsbewust; je weet mensen mee te krijgen.
 • Je bent en blijft op de hoogte van actuele en essentiële wijzigingen rondom het eigen vakgebied, zoals (fiscale) wet- en regelgeving, richtlijnen zorgkantoren, justitie, gemeenten, beleidsregels vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit etc.
 • Je hebt een ruime kennis en ervaring in het financieel beheren en ontwikkelen van vastgoed.
 • Je hebt ervaring als leidinggevende of affiniteit met leidinggeven.

Wat bieden wij jou?

Je wordt ingeschaald volgens CAO Sociaal Werk in schaal 12 (min. € 3.845,- en max. € 6.065,- bij een fulltime dienstverband). We bieden een jaarcontract met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd. Het betreft een dienstverband voor 36 uur per week.

Informatie en sollicitatie

Heb je interesse, maar wil jij liever eerst wat meer weten over de organisaties en de functie? Neem dan contact op voor een (digitale) kop koffie met Ernst Olaf Griep – a.i. Directeur Bedrijfsvoering, via 076-5645050.

Je kunt tot en met 5 maart 2023 solliciteren voor deze functie d.m.v. je motivatiebrief en curriculum vitae, te richten aan de sollicitatiecommissie.

Vacature Bestuurssecretaris (36 uur) Veilig Thuis West-Brabant, SMO Breda, Safegroup

Ben jij een proactieve en doortastende bestuurssecretaris die energie krijgt van een dynamische omgeving? En wil je een waardevolle bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties? Binnen SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant, Stichting Vrouwenopvang Safegroup en Stichting Stemo bieden we een uitdagende functie voor een ervaren Bestuurssecretaris.

De functie

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de bestuurlijke ondersteuning en advisering van de directeur-bestuurder. Je houdt relevante wet- en regelgeving bij, doet voorstellen voor verbetering van bestaande processen en houdt toezicht op gemaakte afspraken, lopende processen en relevante verplichtingen. Je bent de verbinder tussen de bestuurder, Raad van Toezicht, het managementteam en de medezeggenschap. De bestuurssecretaris heeft een voortrekkersrol bij geselecteerde (strategische) projecten en bewaakt de voortgang en kwaliteit op hoofdlijnen. Waar nodig vertegenwoordigt de bestuurssecretaris de organisatie in externe contacten.

Als Bestuurssecretaris geef je leiding aan het bestuurssecretariaat, bestaande uit de bestuursassistente, managementsecretaresses, communicatieadviseurs, ondersteuners cliëntenraden en ambtelijk secretaris Ondernemingsraden (7 medewerkers).

Taken en verantwoordelijkheden

• Je volgt maatschappelijke en juridische ontwikkelingen, analyseert en interpreteert deze en adviseert de directeur-bestuurder hier gevraagd en ongevraagd over.
• Je vertaalt wensen en behoeften van cliënten en algemene ontwikkelingen in de markt naar voorstellen voor optimalisatie of vernieuwing van de dienstverlening, stemt hierover af met andere organisatieonderdelen en zorgt voor de implementatie.
• Als secretaris coördineer en bewaak je het beleids- en besluitvormingsprocessen binnen de wettelijke kaders.
• Je onderhoudt in- en externe werkcontacten en volgt afspraken op tussen de organisatie en betrokken instanties.
• Je geeft leiding op basis van integraal management aan de ontwikkeling van het primaire proces binnen het toegewezen organisatieonderdeel. Staat model voor leiderschap en heeft een voorbeeldrol binnen de organisaties.
Wat heb jij ons te bieden?

• WO werk- en denkniveau
• Juridische achtergrond/affiniteit
• Ruime ervaring als bestuurssecretaris
• Uitstekende adviesvaardigheden
• Ervaring met stakeholdermanagement
• Kennis van en affiniteit met medezeggenschap
• Je hebt ervaring als leidinggevende of affiniteit met leidinggeven

Wat bieden wij jou?

Je wordt ingeschaald volgens CAO Sociaal Werk in schaal 12 (min. € 3.845,- en max. € 6.065,- bij een fulltime dienstverband). We bieden een jaarcontract met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd. Het betreft een dienstverband voor 36 uur per week.

De organisaties

In de afgelopen jaren zijn de drie operationele stichtingen SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant, Safegroup en de vastgoed stichting Stemo onder één en hetzelfde bestuur en toezicht gekomen.
Bij deze vier stichtingen werken wij met ongeveer 430 medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. De omzet van de stichtingen samen bedraagt circa 32 miljoen euro.
De drie organisaties zijn nog in ontwikkeling als het gaat om het behalen van synergetische voordelen op het gebied van kwaliteit en efficiency.

SMO Breda

De Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. (hierna genoemd SMO Breda) is een professionele organisatie, voor mensen met een ondersteuningsvraag, zoals dak- en thuislozen, die een beroep doen op een vorm van opvang, (woon)begeleiding, zorg en of activering. Dit met als doel hun eigen kracht te versterken en op basis daarvan gericht te werken aan eigen herstel waardoor zij zich in mindere of meerdere mate zelfstandig kunnen handhaven. D.m.v. de ‘Ik wil meedoen’ beweging beoogt SMO Breda samen met partners in zorg en welzijn deze doelstelling te verwezenlijken. Hoofddoel is het bevorderen van de psychische en materiële zelfstandigheid van deze groep burgers en vergroten van de participatiegraad in de samenleving.

Veilig Thuis West-Brabant

Veilig Thuis West-Brabant verleent zijn dienstverlening voor de 16 gemeenten in West-Brabant. Veilig Thuis West-Brabant is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, omstanders als professionals. Veilig Thuis West-Brabant oefent wettelijke taken uit.

Safegroup

Safegroup helpt gezinnen in de regio’s West-Brabant en Zuid-Holland Zuid die met huiselijk geweld te maken hebben. Professionals geven bij voorkeur hulp aan huis, waarbij de veiligheid gewaarborgd moet zijn. Safegroup biedt ook 24 uur, zeven dagen per week, een veilig onderkomen aan vrouwen, eventueel met hun kinderen, die in een acute noodsituatie van huiselijk geweld tijdelijk opgevangen moeten worden. Door gerichte begeleiding krijgen slachtoffers van huiselijk geweld weer grip op hun leven.

Informatie en sollicitatie

Heb je interesse, maar wil jij liever eerst wat meer weten over de organisaties en de functie? Neem dan contact op voor een (digitale) kop koffie met Heine van Wieren (interim Bestuurssecretaris), via 076-5645050.

Je kunt tot en met 5 februari 2023 solliciteren voor deze functie d.m.v. je motivatiebrief en curriculum vitae, te richten aan de sollicitatiecommissie via sollicitatie@smobreda.nl.

Vacature Medewerker Frontoffice (28-36 uur) Veilig Thuis West-Brabant

Ben jij oprecht nieuwsgierig en wil je werken in een inspirerende omgeving? En wil je een waardevolle bijdrage leveren aan een maatschappelijke organisatie? Voor Veilig Thuis West-Brabant, zijn wij op zoek naar een Medewerker Frontoffice.

De functie

Als medewerker van de frontoffice ontvang en behandel je alle meldingen en adviesvragen van burgers, professionals en andere melders uit de gehele zorg- en veiligheidsketen. Dit betreft zowel telefonische als schriftelijke meldingen van situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aangezien Veilig Thuis 24/7 bereikbaar is, draai je mee in een rooster van late diensten (tot 23.00 uur en in de weekenden) en een paar keer per jaar in een consignatiedienst in de nacht.

Daarnaast geef je deskundig advies aan melders, of neem je een melding aan. Bij een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling doe je de triage/weging van de meldingen en taxeer je de mate van onveiligheid. Aan de hand hiervan wordt besloten welke vervolgstappen noodzakelijk zijn en wie of welke instantie er ingezet kan of moet worden. Het is mogelijk dat de backoffice van Veilig Thuis ingezet wordt of dat we een melding kunnen overdragen naar een samenwerkingspartner. Deze overdracht verzorg je dan ook zelf. Het kan zijn dat je dit doet door middel van een zgn. ‘warme overdracht’ waarbij directbetrokkenen vaak zelf aansluiten. De melding werk je af totdat er een passende overdrachtspartner is en je hebt dus zowel telefonische als face-to-face contacten met directbetrokkenen.

Taken en verantwoordelijkheden

Voor de vacature van medewerker Veilig Thuis frontoffice zijn wij op zoek naar een ervaren (jeugd)professional op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding (bijvoorbeeld Social Work);
 • Je hebt een SKJ-registratie die up-to-date is of de bereidheid tot het behalen van de SKJ registratie. Veilig Thuis West Brabant biedt hierin een geaccrediteerd praktijkprogramma;
 • Je hebt het liefst aantoonbare werkervaring op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling of een aanverwant werkveld.

De organisatie

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.

Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Wat heb jij Veilig Thuis West-Brabant te bieden?

 • Je hebt een houding van ‘oprechte nieuwsgierigheid’. Je vraagt door zonder dat er een oordeel over de ander in de vraag verscholen ligt;
 • Je hebt een analytische blik en weet een situatie snel te overzien en in te schatten;
 • Je kan snel inschatten of er sprake is van een crisissituatie en hierbij de juiste interventie doen;
 • Je toont respect voor alle partijen en geeft ruimte voor het uitspreken van ieders visie en belangen (meerzijdig partijdig);
 • Je werkt zorgvuldig en gestructureerd;
 • Je bent in staat om goede samenwerkingsafspraken te maken met collega’s en met de samenwerkende ketenpartners.

Wat bieden wij jou?

Veilig Thuis West-Brabant wil een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner zijn en een goede werkgever. Daarom bieden we ook goede arbeidsvoorwaarden, te weten:

 • Salaris, volgens de cao Jeugdzorg in functieschaal 10: €3.065,59 – € 4.605,45;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
 • Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd;
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
 • Een leuk team en een prettige werksfeer.

Informatie en sollicitatie

Heb je interesse, maar wil jij liever eerst wat meer weten over de organisatie en ons werk? Neem dan contact op met teammanager Rian Willems, bereikbaar via 06 – 219 76 071. Of met Karlijne Albers, werkbegeleider en bereikbaar via 06 – 58874379.

Weet je al zeker dat je ons team wilt komen versterken? Stuur dan je gemotiveerde brief met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl.

Uitvoerend medewerker Backoffice (28-36 uur)

Ben jij nieuwsgierig, nauwkeurig en gedreven in het motiveren van cliëntsystemen? Wil je daarnaast een waardevolle bijdrage leveren aan een maatschappelijke organisatie? Voor Veilig Thuis West-Brabant, zijn wij op zoek naar een uitvoerend medewerker Backoffice.

De functie

Als uitvoerend medewerker Backoffice voer je interventies uit in zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling die bij ons zijn gemeld en waar het nodig is om te komen tot de directe veiligheid van alle betrokkenen. Hierbij werk je nauw samen met medewerkers van lokale toegangen van de gemeenten, hulpverleningsorganisaties, de politie, het OM en/of andere (betrokken) ketenpartners vanuit zowel de zorg -als de strafketen.

Vanuit een meervoudig partijdige rol en een brede systemische blik ben je in staat om in dialoog te gaan met clientsystemen en afspraken te maken over de veiligheid. Hierbij werk je nauwkeurig en transparant. Je bent analytisch, gedreven in het motiveren van en aansluiten bij het cliëntsysteem en kundig in het verwoorden en registreren van de doorlopen processtappen. Kortom: je zegt wat je doet en je doet wat je zegt.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je maakt met het betrokken netwerk een veiligheidskaart waarin o.a. staat wat er aan de hand is, wat er moet gebeuren en wie wat gaat doen. Hierdoor weet het hele cliëntsysteem waar ze aan toe zijn en wat er staat te gebeuren.
 • Je stelt met het netwerk ook veiligheidsvoorwaarden op. In deze voorwaarden staan tenminste vermeld waaraan voldaan moet worden om te komen tot directe en stabiele veiligheid. Dit doe je o.a. door middel van gesprekken met het gehele cliëntsysteem (incl. informeel netwerk, de kinderen en (betrokken) ketenpartners.
 • Ook kan het nodig zijn om nader te onderzoeken of er inderdaad sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Uit jouw onderzoek zal dan moeten blijken welke maatregelen nodig zijn voor alle betrokkenen om te komen tot duurzame veiligheid.
 • Je bent in staat om in te schatten welke maatregel, of welke hulp en ondersteuning er nodig is en je zet hierin de acties uit.
 • Bij een tijdelijk huisverbod ga je dezelfde dag nog op pad voor een eerste interventie met een aangehouden verdachte van huiselijk geweld en ga je ook in gesprek met de rest van het cliëntsysteem. Je blijft regie op deze casus voeren en je zorgt samen met het systeem voor een stabiele veilige vervolgsituatie.
 • Tenslotte informeer en adviseer je collega’s uit de keten over huiselijk geweld, kindermishandeling, en passende interventies behorend bij specifieke vormen van geweld.

De organisatie

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.

Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Wat heb jij Veilig Thuis West-Brabant te bieden

 • Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding (Social Work of Pedagogiek) of een Verpleegkundige achtergrond, en een Registratie in kwaliteitsregister Jeugdzorg of BIG-registratie, of bereid deze binnen korte termijn te behalen
 • Je hebt al een aantal jaren relevante werkervaring. en hebt hierdoor kennis van en ervaring met aanpak huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, je onderscheidt hoofd-van bijzaken en trekt gegronde conclusies uit beschikbare (feitelijke) informatie.
 • Je durft besluitvaardig te handelen op basis van rationele en realistische afwegingen.
 • Je bent in staat om aan te sluiten bij een cliëntsysteem, en relaties op te bouwen op verschillende niveaus. Hierbij kan je diplomatiek en de- escalerend handelen bij (potentiële) conflicten.

Wat bieden wij jou?

Veilig Thuis West-Brabant wil een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner zijn en een goede werkgever. Daarom bieden we ook goede arbeidsvoorwaarden, te weten:

 • Salaris, volgens de cao Jeugdzorg in functieschaal 10: € 3.065.59 tot € 4.605,45;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
 • Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd;
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
 • Een leuk team en een prettige werksfeer.

Informatie en sollicitatie

Heb je interesse en wil je meer weten over de functie, organisatie of ons werk? Neem dan contact op met teammanager Margo van der Brugge, via ons algemene nummer: 076-5233466.

Weet je al zeker dat je ons team wilt komen versterken? Stuur dan je gemotiveerde brief met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl.

Vacatures voormalig pleger ervaringsdeskundigen (10-14 uur per week)

Sinds januari 2018 bestaat Cirkel is Rond en  worden er bij huiselijk geweld situaties vanuit de Cirkel is Rond ervaringsdeskundigen ingezet.  Cirkel is Rond valt onder een samenwerkingsverband van Veilig Thuis West-Brabant, Safegroup, Wijzijn Traverse, IMW, Surplus en Trema. Momenteel zetten 6 ervaringsdeskundigen zich in om de cirkel van geweld te doorbreken. Het team ervaringsdeskundigen bestaat uit zowel voormalig slachtoffers van huiselijk geweld als voormalig plegers van huiselijk geweld

Voor het team zijn we op zoek naar twee mannelijke ervaringsdeskundigen

Over Cirkel is Rond

Cirkel is Rond heeft als doel laagdrempelige hulp te bieden aan slachtoffers en plegers van huiselijk geweld. Door de inzet van ervaringsdeskundigen voelen betrokkenen zich beter gehoord. De rol van een pleger en slachtoffer zijn minder onderscheidend van elkaar dan het in ons taalgebruik lijkt.

Wij zoeken een enthousiaste collega met lef en energie die laat zien dat je weer grip kunt krijgen op je leven en Cirkel is Rond samen met het team tot een succes weet te maken. Jij hebt je ervaringsverhaal voldoende verwerkt en weet dit op een professionele manier te delen en als kennis in te zetten. Je durft kritisch mee te denken over de bestaande hulpverlening en deze aan te vullen met inzichten vanuit jouw eigen ervaringsdeskundigheid.

Wat ga je doen?

Je levert, vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid, een bijdrage aan het begeleiden van cliënten, ter ondersteuning en bevordering van de veiligheid en het herstelproces. Je werkt in een casus in de driehoek met de client en de casusverantwoordelijke professional. Je zorgt voor een verdere profilering van de inzet van ervaringsdeskundigheid en denkt mee over het tegengaan van stigmatisering en het creëren van maatschappelijke kansen. Tot slot geef je trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten aan professionals.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau (minimaal mbo+-niveau).
 • Scholing en (werk)ervaring op het gebied van ervaringsdeskundigheid is een voorwaarde.
 • In verband met ons werkgebied is wonend in West-Brabant een pré.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk en weet aansluiting te vinden bij de verschillende niveaus (cliënten en professionals).
 • Je herkent je in de volgende competenties en vaardigheden: mondeling/schriftelijk communiceren, organisatie- en omgevingsbewust, creativiteit, samenwerken, plannen en organiseren en stressbestendigheid.
 • Bezit van een rijbewijs en een auto is een vereiste
 • Ervaring op een van de volgende gebieden; verslaving, eer gerelateerd geweld, seksueel geweld of ouderenmishandeling én meerdere talen spreken, is een pré.

Wat bieden wij jou?

De ervaringsdeskundige maakt deel uit van het team Cirkel is Rond en wordt aangestuurd door de teamleider. Wij bieden een parttime jaarcontract per 1 januari 2023 tot 1 januari 2024, met mogelijkheid tot verlenging. Het salaris is conform de CAO Jeugdzorg, inschaling afhankelijk van opleidingsniveau en ervaring. Je krijgt in company scholing m.b.t. ervaringsdeskundigheid.

Het doen van een referentiecheck en het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) zijn onderdeel van onze selectieprocedure.

Informatie en sollicitatie

Ben je enthousiast, maar wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Marjo de Keijzer via 06-21975378 (bereikbaar op dinsdag en donderdag). Je kunt tot 30 november 2022  solliciteren voor deze functie door je sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Marjo de Keijzer, teamleider.

Vacature vertrouwensarts en/of ANIOS (basisarts)

Stichting Veilig Thuis West Brabant is het regionale advies – en meldpunt voor acuut en structureel geweld en/ of onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties. Te denken valt aan huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, eer gerelateerd geweld, stalking en mensenhandel. Iedereen kan bij Veilig Thuis West-Brabant advies vragen of melden, zowel burgers als professionals, met als doel het geweld te stoppen en te voorkomen. Het borgen van veiligheid voor alle betrokken leden van het systeem staat hierbij centraal. We werken daarom samen met een groot netwerk van professionals, zoals collega’s van de zorg-, onderwijs- en veiligheidsketen. Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar een Vertrouwensarts/ ANIOS.

Aantal uren is in overleg
Wil je eerst vanuit je huidige baan komen ervaren hoe deze functie bevalt binnen Veilig Thuis West-Brabant? Een detacheringsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden.
Je bent daarnaast altijd welkom om een dagje mee te lopen ter afweging of het vak van vertrouwensarts bij je past.

Organisatie en arbeidsomstandigheden
Werken bij Veilig Thuis West-Brabant betekent dat je gedreven bent om jouw medische expertise in te zetten om uiteindelijk een veilige leefomgeving van kinderen en volwassenen te creëren.
De vertrouwensarts of ANIOS ontvangt hiërarchische leiding van de teammanager. De vertrouwensarts geeft zelf geen leiding.

Het vak van de vertrouwensarts is dynamisch en veelzijdig, zowel in medische als uitvoerende zin en heeft betrekking op alle leeftijdsgroepen, van min 9 maanden tot honderd plus.

Uitvoerend werk
Wat doet de vertrouwensarts binnen Veilig Thuis?
Als vertrouwensarts heb je een advies – en een uitvoerende functie. Ook ben je betrokken bij kwaliteit, beleid en het onderhouden van (para) medisch netwerk.
Naar aanleiding van de melding, analyseer, beoordeel en interpreteer je de medische problematiek van de direct betrokkene, door middel van anamnese, (medisch) onderzoek, (medische) gegevens en/ of informatie van derden. Je maakt een inschatting van gezondheidstoestand van de direct betrokkenen en of dit van invloed kan zijn op de totale problematiek. Je geeft, indien nodig, advies aan direct betrokkene om medische zorg in te schakelen.

Bij meldingen met medische componenten zoals letsel, psychiatrie, kwetsbare zwangere kan de vertrouwensarts ook zelf in gesprek gaan met de direct betrokkenen. Dit gesprek kan plaatsvinden bij Veilig Thuis, maar ook aan huis, in het ziekenhuis of bij Safegroup. De vertrouwensarts benadert betrokken medische hulpverleners en zorgt dat er medisch-forensisch onderzoek wordt gedaan als dat nodig is.

Je bent een sparringpartner voor artsen en andere professionals uit de medische en paramedische wereld. In een adviesgesprek wordt samen verkend wat de opties zijn om de cliënt te helpen; melding is lang niet altijd aan de orde, maar wel als dat nodig is.

Daarnaast behoort regelmatig overleg over casuïstiek met de ziekenhuizen en het revalidatiecentrum in de regio tot de taken, evenals het geven van voorlichting aan het (para)medisch netwerk of GGZ-instellingen.
Je denkt mee bij interne kwaliteitsadvisering en ondersteunt je collega-medewerkers van Veilig Thuis.

Samen de veiligheid borgen
Vertrouwensartsen zijn samen met de medewerkers van Veilig Thuis en de gedragswetenschappers verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid van de cliënt. Hiervoor is verbinding met externe professionals essentieel om tot een gezamenlijk geïntegreerd plan te komen.

De vertrouwensarts is een onmisbare schakel in de verbinding tussen de medische en de niet-medische wereld voor het borgen van veiligheid.

Functie eisen
• Je bent een BIG-geregistreerd arts;
• Je hebt affiniteit met de problematiek rondom mishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties en bent bereid je hierin te scholen*;
• Bij voorkeur heb je kennis van specialistische vakgebieden zoals (kinder-) psychiatrie, forensische geneeskunde, jeugdgezondheidszorg, ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde.

Bereikbaarheid
Indien nodig is er is altijd een vertrouwensarts bereikbaar, ook buiten kantoortijden. Hiervoor wordt samengewerkt met de vertrouwensartsen uit andere regio’s, zoals Zeeland en Limburg,

*Nieuwe opleiding
Er is een nieuwe opleiding ontwikkeld voor vertrouwensartsen binnen het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid bij de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH).
Per 1 september 2021 is de nieuwe opleiding tot vertrouwensarts gestart als onderdeel van de opleiding tot het BIG specialisme arts Maatschappij en Gezondheid (zie www.artsmg.nl). Ben je al geregistreerd als arts M+G of een ander medisch specialisme dan wordt gekeken wat de opleidingsmogelijkheden zijn voor jou.
Als je eerst wilt ervaren of het vak van vertrouwensarts bij je past, dan kun je in een later stadium besluiten over het volgen van de opleiding.
De nieuwe opleiding biedt verdere professionalisering van het vak.

Wat bieden wij?
Wij bieden een jaarcontract bij Veilig Thuis West-Brabant, met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in schaal 12 van cao Jeugdzorg, dit betekent een salaris van minimaal € 3.749,57 en maximaal € 5.900,99. Overige arbeidsvoorwaarden zijn zoals bepaald in cao Jeugdzorg.

Ben je enthousiast?
Heb je na het lezen van bovenstaand profiel nog vragen over de functie? Neem dan contact op met teammanager Willemijn van Kalmthout of vertrouwensarts Valerie Corver. Bereikbaar op algemeen telefoonnummer van Veilig thuis West-Brabant 076-5233466.

Wil je reageren op deze functie? Stuur je motivatiebrief en cv dan naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl, onder vermelding van de vacaturenaam. Graag bieden we de mogelijkheid om een dag mee te lopen met de vertrouwensarts.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.