Artikelen door Veilig Thuis West Brabant

Lid Raad van Toezicht Veilig Thuis West-Brabant / SMO Breda / Vrouwenopvang Safegroup

Een inspirerende toezichthouder met bestuurlijke ervaring en focus op kwaliteit en veiligheid. De organisatie Veilig Thuis West-Brabant, SMO Breda e.o., Vrouwenopvang Safegroup en STEMO  zijn vier zelfstandige stichtingen die vallen onder eenheid van bestuur en toezicht. STEMO is de stichting waarin het vastgoed is ondergebracht.  De overige 3 stichtingen kennen elk een MT en een […]

Uitvoerend medewerker Backoffice (28-36 uur)

Veilig Thuis West-Brabant is op zoek naar een collega voor één van de backoffice teams voor 28-36 uur. De organisatie Veilig Thuis Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen. Veilig Thuis kent sinds januari 2021 een Frontoffice, […]

Vacatures voormalig pleger ervaringsdeskundigen (10-14 uur per week)

Sinds januari 2018 bestaat Cirkel is Rond en  worden er bij huiselijk geweld situaties vanuit de Cirkel is Rond ervaringsdeskundigen ingezet.  Cirkel is Rond valt onder een samenwerkingsverband van Veilig Thuis West-Brabant, Safegroup, Wijzijn Traverse, IMW, Surplus en Trema. Momenteel zetten 6 ervaringsdeskundigen zich in om de cirkel van geweld te doorbreken. Het team ervaringsdeskundigen […]

Vacature vertrouwensarts en/of ANIOS (basisarts)

Stichting Veilig Thuis West Brabant is het regionale advies – en meldpunt voor acuut en structureel geweld en/ of onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties. Te denken valt aan huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, eer gerelateerd geweld, stalking en mensenhandel. Iedereen kan bij Veilig Thuis West-Brabant advies vragen of melden, zowel burgers als professionals, met als doel […]

Vacature Planner (32 – 36 uur)

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren […]

Vacature Gedragswetenschapper (24 – 36 uur)

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren […]

Creëren van veiligheid, vertrouwen en verbinding!

Ervaringsdeskundigen, die zelf huiselijk geweld meemaakten, over slachtoffer en pleger zijn. Dit artikel is de weergave van een vier uur durend gesprek tussen ervaringsdeskundigen over de bijdrage van ervaringskennis bij hulp aan mensen die kampen met huiselijk geweld. De ervaringsdeskundigen, die zelf huiselijk geweld meemaakten vanuit de perspectieven van slachtoffer en pleger, reflecteren, verkennen en […]

Nieuwe directeur-bestuurder

Per 1 oktober 2021 zal Lieke Jansen afscheid nemen als directeur-bestuurder van SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant en Vrouwenopvang Safegroup. De selectieprocedure voor de werving van een nieuwe bestuurder is inmiddels afgerond en wij kunnen u met genoegen mededelen dat per 1 oktober 2021 mevrouw J. (Judith) Kuypers door de Raad van Toezicht is benoemd […]