Artikelen door Veilig Thuis West Brabant

Lid Raad van Toezicht SMO Breda – Veilig Thuis – Safegroup (SMO-VT-SG)

Per 1 januari 2024 ontstaat een vacature in de raad van toezicht wegens het aftreden van een lid. SMO-VT-SG zoekt een toezichthouder, tevens beoogd voorzitter van de auditcommissie, met financieel-economische expertise binnen het sociaal domein. De organisatie SMO-VT-SG is een samenwerkingsverband van SMO Breda e.o., Veilig Thuis West-Brabant en (per 1 april 2020) de Stichting […]

Vacature Manager Veilig Thuis West-Brabant (28-36 uur)

Ben je een creatieve, daadkrachtige manager die de rust en het overzicht kan behouden in een dynamische organisatie binnen een sterk veranderend speelveld?  En wil jij een waardevolle bijdrage leveren aan een maatschappelijke organisatie? Voor Veilig Thuis West-Brabant zijn we op zoek naar een ervaren, verbindende manager. De organisaties Veilig Thuis West-Brabant verleent zijn dienstverlening […]

Vacature Concerncontroller / Hoofd Finance & Control (36 uur)

Heb jij een duidelijke visie op finance & control in een dynamische omgeving? En wil je een waardevolle bijdrage leveren aan drie maatschappelijke organisaties? Voor SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant, Stichting Vrouwenopvang Safegroup en Stichting Stemo zijn wij op zoek naar een proactieve Concerncontroller / Hoofd Finance & Control. De functie In deze functie ben […]

Vacature Medewerker Frontoffice (28-36 uur) Veilig Thuis West-Brabant

Ben jij oprecht nieuwsgierig en wil je werken in een inspirerende omgeving? En wil je een waardevolle bijdrage leveren aan een maatschappelijke organisatie? Voor Veilig Thuis West-Brabant, zijn wij op zoek naar een Medewerker Frontoffice. De functie Als medewerker van de frontoffice ontvang en behandel je alle meldingen en adviesvragen van burgers, professionals en andere […]

Uitvoerend medewerker Backoffice (28-36 uur)

Ben jij nieuwsgierig, nauwkeurig en gedreven in het motiveren van cliëntsystemen? Wil je daarnaast een waardevolle bijdrage leveren aan een maatschappelijke organisatie? Voor Veilig Thuis West-Brabant, zijn wij op zoek naar een uitvoerend medewerker Backoffice. De functie Als uitvoerend medewerker Backoffice voer je interventies uit in zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling die bij ons […]

Vacature vertrouwensarts en/of ANIOS (basisarts)

Stichting Veilig Thuis West Brabant is het regionale advies – en meldpunt voor acuut en structureel geweld en/ of onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties. Te denken valt aan huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld, eer gerelateerd geweld, stalking en mensenhandel. Iedereen kan bij Veilig Thuis West-Brabant advies vragen of melden, zowel burgers als professionals, met als doel […]

Creëren van veiligheid, vertrouwen en verbinding!

Ervaringsdeskundigen, die zelf huiselijk geweld meemaakten, over slachtoffer en pleger zijn. Dit artikel is de weergave van een vier uur durend gesprek tussen ervaringsdeskundigen over de bijdrage van ervaringskennis bij hulp aan mensen die kampen met huiselijk geweld. De ervaringsdeskundigen, die zelf huiselijk geweld meemaakten vanuit de perspectieven van slachtoffer en pleger, reflecteren, verkennen en […]

Nieuwe directeur-bestuurder

Per 1 oktober 2021 zal Lieke Jansen afscheid nemen als directeur-bestuurder van SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant en Vrouwenopvang Safegroup. De selectieprocedure voor de werving van een nieuwe bestuurder is inmiddels afgerond en wij kunnen u met genoegen mededelen dat per 1 oktober 2021 mevrouw J. (Judith) Kuypers door de Raad van Toezicht is benoemd […]