Vacature Coördinator Centrum Seksueel Geweld West- en Midden-Brabant (16-20 uur)

Voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in de regio West- en Midden-Brabant zijn we op zoek naar een verantwoordelijke en energieke multitasker die de rol van coördinator kan invullen. In deze functie wordt verwacht dat je in staat bent om ondersteuning en coaching te geven aan verschillende medewerkers, ben je verantwoordelijk voor het operationele reilen en zeilen van het CSG en denk je mee in de doorontwikkeling van het CSG volgens de landelijke ontwikkelingen. Daarnaast vorm je de linking pin én ben je de bruggenbouwer tussen de verschillende stakeholders binnen het CSG. Enthousiast geworden? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Omschrijving
In de regio West- en Midden-Brabant is sinds 2017 het Centrum Seksueel Geweld gevestigd in Breda. Het Centrum Seksueel Geweld betreft de regio Bergen op Zoom tot aan regio Tilburg. Het is een samenwerkingsverband tussen het Amphia Ziekenhuis, GGD, politie, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis Midden-Brabant en Veilig Thuis West-Brabant.

Het Centrum Seksueel Geweld West- en Midden-Brabant (CSG WMB) vormt samen met andere CSG’s een landelijk dekkend netwerk van 16 Centra voor Seksueel Geweld. Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting alle hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven. Het CSG baseert haar werkwijze op wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast werkt het CSG aan de hand van specifieke kwaliteitscriteria voor slachtoffers van acuut geweld.

Veel slachtoffers die seksueel geweld hebben meegemaakt, zoeken in de eerste 7 dagen na het seksueel geweld uit zichzelf vaak geen hulp, terwijl dat juist wel van belang is. Gebleken is dat deskundige en integrale opvang en behandeling in de acute fase bijdraagt aan het voorkomen van nadelige gevolgen op de korte en op langere termijn. Als slachtoffers in die acute fase ondersteuning of hulp zoeken, doen ze dat meestal bij de politie, huisartsenpost, ziekenhuis of via het landelijk of een regionaal telefoonnummer van CSG’s.

Het CSG zorgt ervoor dat medische zorg en forensisch sporenonderzoek op elkaar worden afgestemd, zodat deze elkaar niet verstoren en zo min mogelijk belastend zijn voor het slachtoffer. Bij iedere casus is er aandacht voor de veiligheid van het slachtoffer (onder andere d.m.v. de Meldcode Huiselijk Geweld). De CSG verpleegkundige is verantwoordelijk voor de eerste opvang van het slachtoffer in het Amphia Ziekenhuis. Monitoring en (psychosociale) zorg wordt hierna uitgevoerd door een casemanager van het CSG WMB. Tevens kunnen slachtoffers zich bij het CSG melden waarbij het seksueel geweld niet recent heeft plaatsgevonden. Deze slachtoffers worden verder geholpen door een casemanager van het CSG WMB.

Taakinhoud
Als coördinator van het CSG ben je verantwoordelijk voor zowel beleid als operationeel niveau. Daarnaast ben je het centrale aanspreekpunt voor de casemanagers en verpleegkundigen. Binnen het CSG is de coördinator het eerste aanspreekpunt en de linking pin tussen de medewerkers, participerende organisaties, gemeenten en overige stakeholders. Van de coördinator wordt verwacht dat hij/zij verbindend kan samenwerken met alle partijen.

Het is een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende functie in een omgeving die volop in ontwikkeling is. De coördinator moet de dagelijkse praktijk kunnen ontstijgen en medewerkers ondersteunen, coachen en motiveren.

Taken en verantwoordelijkheden
• Dagelijkse coördinatie CSG in afstemming met casemanagers en verpleegkundigen;
• Samenwerking bevorderen en het coachen, faciliteren en ondersteunen van de medewerkers;
• Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van na- en bijscholing van de medewerkers en het creëren van een stimulerend leerklimaat;
• Afstemming met stuurgroep (inclusief voorbereiden bijeenkomsten);
• Afstemming met gemeenten (operationeel en uitvoeringsbeleid);
• Afstemming met betrokken organisaties (operationeel en uitvoeringsbeleid);
• Afstemming met ketenpartners (operationeel en uitvoeringsbeleid);
• Roosters en beschikbaarheid formatie CSG, afstemming met moederorganisaties;
• Klachtenafhandeling;
• Uitvoering bedrijfsvoering, inclusief beleids- en besturingsproces (opstellen begrotingen, rapportages en jaarverslagen);
• Door ontwikkelen van het CSG volgens de landelijke richtlijnen.

Specifieke eisen
• Minimaal een jaar aantoonbare ervaring in het coachen, ondersteunen en faciliteren van professionals;
• Minimaal hbo-verpleegkundige, Forensisch verpleegkundige, SPH of MWD;
• Affiniteit en ervaring met ontwikkelingen binnen de transitie en transformatie;
• Peoplemanager met gevoel voor verhoudingen;
• Een netwerker en pionier die bijdraagt aan vernieuwing en innovatie;
• Affiniteit, generalistische kennis en ervaring met de doelgroepen slachtoffer seksueel geweld, kindermishandeling en huiselijk geweld;
• Goed kunnen omgaan met veranderingen en in staat zijn om hier een stimulerende bijdrage aan te leveren;
• Kennis van de sociale kaart van West- en Midden-Brabant;
• Je bent bereid om te werken buiten kantoortijden.

Persoonlijke competenties
• Je profileert je als volwaardig gesprekspartner, komt aan tafel bij partijen zoals ketenpartners en gemeenten, je gaat actief in contact met externe stakeholders, positioneert het CSG in de regio;
• Je bent in staat om met tegengestelde belangen om te gaan en kunt hierin effectief handelen;
• Je weet wat het slachtoffer nodig heeft, je bent coachend en ondersteunend op vraaggericht handelen van de medewerkers;
• Je bent in staat jouw gedrag aan te passen aan de veranderende omgeving;
• Je kan coachen en ondersteunen op eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf, je bent in staat te motiveren en de zelfredzaamheid van het team te vergroten;
• Je bent in staat om de bedrijfsvoering van het CSG op orde te houden.

Arbeidsvoorwaarden
Het is een afwisselende functie waarin je veel mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen. Je werkt samen in een kleinschalig, multidisciplinair team.
Binnen het CSG staat cliëntgerichtheid, teamwork en een prettige werksfeer hoog in het vaandel. Van de werknemers verwachten wij een flexibele en positieve instelling, een resultaatgerichte houding alsmede een constructieve bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het CSG in de regio. De functie is ingeschaald volgens de cao Jeugdzorg in functieschaal 10 (max. € 4.554,99 bruto per maand op fulltime basis).

Wervingsprocedure
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Amanda van Dongen, coördinator CSG of met Willemijn van Kalmthout, manager Veilig Thuis West-Brabant via nummer 076 – 523 34 66.

Jouw motivatiebrief en CV ontvangen we graag voor 3 november 2021 op het volgende emailadres: sollicitatie@veiligthuiswb.nl. De gesprekken zullen dinsdag 09 november plaatsvinden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vacature Gedragswetenschapper (28 uur)

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.

Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Vanwege versterking van het team zijn wij op korte termijn op zoek naar een
gedragswetenschapper (voor 28 uur).

Hoe ziet een werkdag eruit?
In de ochtend start je met het checken van de mailbox. Niet veel later komt een collega binnengelopen. Er is melding gedaan door een school, nadat een kind een onthulling van fysieke mishandeling heeft gedaan. De vertrouwensarts is op kantoor en sluit direct aan. Samen maken jullie een plan van aanpak voor vandaag. Vervolgens bereid je de casuïstiekbespreking voor, die je later in de ochtend hebt. Je verdiept je in een onderzoek over trauma, wat recent gepubliceerd is. Het team wil graag meer weten over de effecten van trauma op hechting, zodat zij dit mee kunnen nemen in de veiligheidskaart.
In de middag bereid je het Multidisciplinair Overleg (MDO) voor. Een van de zaken betreft middelenmisbruik bij een kwetsbare zwangere. Je wilt graag sparren over een passend advies en belt een collega gedragswetenschapper op. Na het MDO werk je aan het observatieverslag van een huisbezoek, waar je met een collega gisteren nog bent geweest. Wanneer je het verslag bijna af hebt, komen de collega’s met wie jij vanochtend een plan van aanpak hebt gemaakt, terug op kantoor. Het gesprek met het kind en haar ouders is goed verlopen. Je typt de laatste woorden van het verslag en vertrekt daarna weer naar huis.

Wat ga je doen?
• Je adviseert medewerkers in complexe casuïstiek;
• Je levert een actieve en sturende bijdrage aan de deskundigheid van betrokken collega’s;
• Je beoordeelt de noodzaak tot het verrichten van (specialistisch) onderzoek en aanvullende screening bij geweld in huiselijke kring, interpreteert de uitkomsten van dit onderzoek en adviseert de belanghebbenden naar aanleiding van de uitkomsten;
• Je pleegt, indien noodzakelijk, specifieke interventies (denk hierbij aan taxatiegesprekken, aansluiten bij (kind)gesprekken, observatie) bij risicovolle vastlopende gezinssituaties ten behoeve van de veiligheid;
• Je signaleert en analyseert voor Veilig Thuis relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied;
• Je verzorgt intern en extern voorlichting, kennisoverdracht (bijvoorbeeld door het bespreken van casuïstiek) en training op het eigen expertisegebied.

Wat neem je mee?
Je bent volhardend, proactief en besluitvaardig. Je kunt goed het overzicht bewaren en bent analytisch. Je hebt academisch werk- en denkniveau en een afgeronde gedragswetenschappelijke opleiding. Daarnaast heb je kennis van: huiselijk geweld en kindermishandeling, (erkende) therapeutische (crisis-)interventies en behandelmethoden, gedragsproblemen en –stoornissen en de sector en de daarbij betrokken zorg- en strafketen.

Je beschikt bij voorkeur over meer dan 2 jaar relevante werkervaring. Je bent in het bezit van een SKJ-registratie gedragswetenschapper (master psycholoog/orthopedagoog SKJ), dan wel registratie bij NVO, NIP of BIG, of bereid je te registreren.

Mocht bovenstaande jou aanspreken, maar meer in beleidsmatige zin, dan nodigen wij je ook van harte uit te solliciteren.

Het aanbod
Veilig Thuis West-Brabant biedt een arbeidsovereenkomst van 28 uur voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Heb je andere wensen m.b.t. het aantal uren, vermeld dit dat in je sollicitatiebrief. De functie is ingeschaald in schaal 11 van de cao Jeugdzorg.

Je komt te werken in een sterk en collegiaal team met voldoende ruimte om jezelf te ontwikkelen. Het werk is afwisselend en mag je zelfstandig vormgeven.

Interesse?
Heb je interesse, maar wil jij liever eerst wat meer weten over de organisatie en ons werk? Neem dan contact op met Liselot Nuytinck (l.nuytinck@veiligthuiswb.nl) of Myrte Tolhoek (m.tolhoek@veiligthuiswb.nl), gedragswetenschappers. Zij zijn bereikbaar per mail of via telefoonnummer 076 – 523 34 66.

Weet je al zeker dat je ons team wilt komen versterken? Stuur je motivatie met CV dan naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Willemijn van Kalmthout.

Vacature Hoofd Facilitair & ICT (36 uur)

Wil jij een waardevolle bijdrage leveren aan 3 maatschappelijke organisaties? En ben jij proactief, planmatig en heb jij kwaliteit hoog in het vaandel staan?

Vanwege het vertrek van onze huidige collega zijn wij op zoek naar een Hoofd Facilitair & ICT.

Je komt in dienst van SMO Breda. Deze organisatie valt onder eenheid van bestuur en toezicht met Veilig Thuis West-Brabant en Stichting Vrouwenopvang Safegroup. Dit betekent dat jij werkzaamheden verricht voor deze drie organisaties. Wij werken vanuit de principes zelforganisatie en resultaatverantwoordelijk en beschikken over brede expertise op het gebied van veiligheid, opvang, participatie en herstel (empowering). De 3 organisaties zijn nog in ontwikkeling als het gaat om het behalen van synergetische voordelen op het gebied van kwaliteit en efficiency.

Je functie
Als Hoofd Facilitair & ICT ben je verantwoordelijk voor het (mede)ontwikkelen en uitvoeren van het facilitair en ICT-beleid. Je geeft leiding aan 6 medewerkers. De afdelingen facilitair en ICT maken deel uit van het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering (HR, Beleid, Kwaliteit, Control, Secretariaat, Communicatie, Financiën en Zorgadministratie). Samen zijn zij verantwoordelijk voor de ondersteuning van de primaire processen van de drie organisaties. Je legt verantwoording af aan de adjunct-directeur bedrijfsvoering.

Taken en verantwoordelijkheden
• Samen met collega’s verantwoordelijk voor veiligheid, ICT landschap, onderhoud, inkoop, preventie en continuïteit van de verschillende diensten.
• Schakelen tussen de operationele, tactische en strategische werkelijkheid.
• Regie voeren op het beheer en onderhoud van verschillende locaties (huur en eigendom) en het mede realiseren van nieuwbouw in 2022.
• Adviseren over vastgoedvraagstukken (verbouw/nieuwbouw/verhuis) van locaties.
• Verantwoordelijk voor (inhoudelijke en financiële) meerjarenplanning.
• Onderhouden en aangaan van duurzame relaties met externe dienstverleners en leveranciers.
• Oog voor verbetering van de interne serviceorganisatie.
• Vanzelfsprekend wordt gewerkt vanuit de missie en visie van de organisaties.

Wat heb jij SMO Breda te bieden?
• Je hebt een relevante opleiding op HBO+ niveau; bijvoorbeeld Facility management;
• Je hebt > 5 jaar relevante ervaring;
• Je bent in staat complexe processen en vraagstukken te structureren en prioriteren;
• Je bent resultaat- en verbeteringsgericht en toont initiatief;
• Je kunt verbindend communiceren.

Wat bieden wij jou?
Je wordt ingeschaald volgens CAO Sociaal Werk in schaal 10 (min. € 3142,- en max. €4712,- bij een fulltime dienstverband). We bieden een jaarcontract met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd. Het betreft een dienstverband voor 36 uur per week.

Informatie en sollicitatie
Heb je interesse, maar wil jij liever eerst wat meer weten over de organisaties en de functie? Neem dan contact op met Anne-Will van Dijk, Adjunct-Directeur Bedrijfsvoering, via 076-7820104.

Je kunt tot en met 31 oktober 2021 solliciteren via deze link  d.m.v. je motivatiebrief en curriculum vitae, te richten aan de sollicitatiecommissie.

Op donderdag 4 november vinden de 1ste gesprekken plaats, via Teams. De 2de gespreksronde zal fysiek plaatsvinden op woensdag 10 november.

Vacature lid Raad van Toezicht

In verband met een vacature zijn Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. (SMO Breda), Stichting Stemo, Stichting Veilig Thuis West-Brabant en Stichting Vrouwenopvang Safegroup op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

SMO Breda e.o. wil dak- en thuislozen het beste bieden door met ondersteuning van professionele medewerkers aan hun herstel te werken. Zij ondersteunen de cliënten zodat zij weer in staat zijn zo maximaal mogelijk en als het kan zelfstandig te participeren in de samenleving. Het programma bekend onder het label ‘ik wil meedoen’ wordt aangeboden op de woonlocaties en in Talentenfabriek de Faam. De panden waarin de zorg van SMO Breda e.o. wordt aangeboden zijn ondergebracht in een aparte stichting, STEMO. SMO Breda biedt dit aanbod voor 10 regiogemeenten.

Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen zowel slachtoffers, omstanders als professionals terecht. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties, zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Veilig Thuis West-Brabant vervult deze taak voor de 16 West-Brabantse gemeenten.

Per 1 april 2020 valt de  Vrouwenopvang Safegroup ook onder de eenheid van bestuur en toezicht met SMO Breda en VTWB. Safegroup is, samen met samenwerkingspartners verantwoordelijk voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld in de regio’s West-Brabant en Zuid-Holland Zuid, en biedt opvang aan vrouwen en kinderen die met huiselijk geweld bedreigd worden.

De Raad van Toezicht van zowel SMO Breda, Stemo, Veilig Thuis West-Brabant en Safegroup bestaat uit 5 leden. Er is sprake van een personele unie in bestuur en toezicht. De Raad van Toezicht vergadert minimaal 6 keer per jaar en doorgaans van 17.00-20.30 uur in Breda.

Extra taken zoals bijvoorbeeld zitting in de commissies financiën, kwaliteit en veiligheid en remuneratie en de contacten met de Ondernemingsraden en Cliëntenraden worden onderling verdeeld.

Voor de onderwerpen die in de Raad van Toezicht zijn besproken verwijzen wij naar de jaardocumenten op de websites: www.smobreda.nl, www.veiligthuiswb.nl en www.safegroup.nl.

De drie organisaties samen hebben een omzet van € 28 miljoen en er werken ongeveer 350 medewerkers.

Profiel vacature lid Raad van Toezicht:

  • Kennis en ervaring bij voorkeur op het terrein van (zorg)vastgoed;
  • Affiniteit met de missie, doelstelling en kernwaarden van de te onderscheiden stichtingen;
  • In staat om vanuit een helikopterview een toetsende rol te vervullen. Met behoud van de relatie en vanuit kennis van zaken kritische/toetsende vragen kunnen stellen;
  • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen;
  • Het vermogen zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden en een klankbordrol te vervullen;
  • Voldoende beschikbaarheid;
  • De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in haar samenstelling.

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Reacties gaarne uiterlijk 31 oktober a.s. richten aan: Voorzitter Raad van Toezicht, Dhr. R. Stam per e-mail naar sollicitatie@smobreda.nl.
De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 12 november.
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met adjunct-directeur mevrouw A. van Dijk. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 076 7820103.

Creëren van veiligheid, vertrouwen en verbinding!

Ervaringsdeskundigen, die zelf huiselijk geweld meemaakten, over slachtoffer en pleger zijn.

Dit artikel is de weergave van een vier uur durend gesprek tussen ervaringsdeskundigen over de bijdrage van ervaringskennis bij hulp aan mensen die kampen met huiselijk geweld. De ervaringsdeskundigen, die zelf huiselijk geweld meemaakten vanuit de perspectieven van slachtoffer en pleger, reflecteren, verkennen en onderzoeken samen hoe hulp nog meer en beter kan aansluiten. De gespreksdeelnemers denken samen na over hoe ook de plegers bereikt en ondersteund kunnen worden en wat er van belang is bij het voorkomen van huiselijke geweld. Er wordt gesproken over wat nodig is om veiligheid en vertrouwen te creëren zodat ook bij gevoelens van schaamte de kloof om hulp te vragen kleiner wordt.

Als context bij het gesprek met de ervaringsdeskundigen gebruiken we een bescheiden selectie aan beelden uit literatuur over de dynamiek van huiselijk geweld. Huiselijk geweld staat niet op zichzelf. Maar de nadruk in het artikel ligt op ervaringskennis als een waardevol aanvulling op professionele kennis. Het doel is om deze ervaringskennis toegankelijk te maken voor cliënten, hun naasten en collega-professionals. We sluiten het artikel af met lering die hieruit getrokken kan worden.

Achtergrond van de deelnemers in het gesprek
Het gesprek wordt gevoerd door negen ervaringsdeskundigen. Een aantal mannen hebben ervaring met het plegen van geweld en zijn daar mee gestopt, een aantal mannen en vrouwen maakten geweld mee tijdens hun jeugd met hun vader, een aantal vrouwen hebben ervaring in het ondergaan van geweld met hun partner. De vorm van het gesprek was met een binnenkring van ervaringsdeskundigen en een buitenkring van vier experts. De ervaringsdeskundigen en experts lezen dit artikel kritisch mee.

Het volledige verhaal kun je hier lezen.

Jaarbeeld 2020

Het afgelopen jaar in één oogopslag. Je kunt het jaarbeeld hier bekijken.

Nieuwe directeur-bestuurder

Per 1 oktober 2021 zal Lieke Jansen afscheid nemen als directeur-bestuurder van SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant en Vrouwenopvang Safegroup.

De selectieprocedure voor de werving van een nieuwe bestuurder is inmiddels afgerond en wij kunnen u met genoegen mededelen dat per 1 oktober 2021 mevrouw J. (Judith) Kuypers door de Raad van Toezicht is benoemd tot directeur-bestuurder van SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant en Vrouwenopvang Safegroup.

Judith Kuypers werkt op dit moment als ad interim-directeur bij Veilig Thuis Brabant Noordoost en als directeur van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Met haar brede bestuurlijke ervaring, kennis en expertise, is de Raad van Toezicht ervan overtuigd dat Judith Kuypers een uitstekende kandidaat is om de ontwikkeling van de drie organisaties te leiden.

Wij wensen Judith veel succes en kijken met vertrouwen uit naar een prettige samenwerking.

Namens de Raad van Toezicht,
R. Stam
Voorzitter Raad van Toezicht
SMO Breda/Veilig Thuis West-Brabant/Vrouwenopvang Safegroup

Vacature Medewerker Frontoffice (28 – 36 uur)

Ben jij oprecht nieuwsgierig en wil je werken in een inspirerende omgeving?

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.

Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Vanwege uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar:
Medewerkers Frontoffice voor 28 tot 36 uur (in overleg)

Functieomschrijving:
Als medewerker van de Frontoffice ontvang en behandel je alle meldingen en adviesvragen van burgers, professionals en andere melders uit de gehele zorg -en veiligheidsketen. Dit betreft zowel telefonische als schriftelijke meldingen van situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aangezien Veilig Thuis 24/7 bereikbaar is, draai je mee in een rooster van late diensten (tot 23.00 uur en in de weekenden) en een paar keer per jaar in een consignatiedienst in de nacht.

Als medewerker van de Frontoffice geef je goed en deskundig advies aan melder, of neem je een melding aan. Bij een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling doe je de triage/weging van de meldingen en taxeer je de mate van onveiligheid. Aan de hand hiervan wordt besloten welke vervolgstappen noodzakelijk zijn en wie of welke instantie er ingezet kan of moet worden. Het is mogelijk dat de backoffice van Veilig Thuis ingezet wordt, of dat we een melding kunnen overdragen naar een samenwerkingspartner. Deze overdracht verzorg je dan ook zelf. Het kan zijn dat je dit doet middels een zgn. ‘warme overdracht’ en daarbij sluiten directbetrokkenen zelf vaak aan. De melding werk je af totdat er een passende overdrachtspartner is en je hebt dus zowel telefonische als face- to-face contacten met directbetrokkenen.

Functie-eisen:
Voor de vacature van Medewerker Veilig Thuis Frontoffice zijn wij op zoek naar ervaren (jeugd)professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding Social Work;
• Je hebt een SKJ-registratie die up-to-date is;
• Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling of een aanverwant werkveld.

Functieprofiel:
• Je hebt een houding van ‘oprechte nieuwsgierigheid’. Je vraagt door zonder dat er een oordeel over de ander in de vraag verscholen ligt;
• Je hebt een analytische blik en weet een situatie snel te overzien en in te schatten;
• Je kan snel inschatten of er sprake is van een crisissituatie en hierbij de juiste interventie doen
• Je toont respect voor alle partijen en geeft ruimte voor het uitspreken van ieders visie en belangen (meerzijdig partijdig);
• Je werkt zorgvuldig en gestructureerd;
• Je bent in staat om goede samenwerkingsafspraken te maken met collega’ s en met de samenwerkende ketenpartners.

Onze organisatie:
Veilig Thuis West-Brabant wil een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner zijn en een goede werkgever. Daarom bieden we ook goede arbeidsvoorwaarden, te weten:
• Salaris, volgens de CAO Jeugdzorg in functieschaal 10: € 2.832,96 – € 4.255,95;
• Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
• Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW leeftijd;
• Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
• Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
• Een leuk team en een prettige werksfeer.

Interesse?
Heb je interesse, maar wil jij liever eerst wat meer weten over de organisatie en ons werk? Neem dan contact op voor een (digitaal) kopje koffie met teammanager Rian Willems, bereikbaar via 076-5233466.

Weet je al zeker dat je ons team wilt komen versterken? Stuur dan je gemotiveerde brief met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl

Aankondiging vertrek directeur-bestuurder Lieke Jansen

Directeur-bestuurder Lieke Jansen zal per 1 oktober aanstaande haar functie neerleggen en enkele maanden later met prepensioen gaan.

Lieke Jansen is directeur-bestuurder van drie organisaties. Sinds 1 april 2004 van SMO Breda, vanaf 2015 van Veilig Thuis West-Brabant en per 1 april 2020 ook van Vrouwenopvang Safegroup.

Lieke Jansen: “Wat gaat de tijd hard. Nu ik dit jaar 65 jaar word, vind ik het fijn om het wat rustiger aan te gaan doen en misschien nog wat andere kanten van mezelf te ontwikkelen. Daarmee is ook de tijd aangebroken dat een opvolger het stokje overneemt en SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant en Vrouwenopvang Safegroup met weer nieuwe energie en elan gaat voeden. De organisaties en hun doelgroepen verdienen dit.”

Rob Stam, voorzitter Raad van Toezicht: “Lieke Jansen is een directeur-bestuurder die de organisaties vanuit grote betrokkenheid bij de doelgroep en medewerkers heeft bestuurd. Dit heeft geleid tot veel mooie initiatieven. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar gedrevenheid om de ambities van de drie organisaties waar te maken. De Raad van Toezicht is dankbaar voor wat er onder haar leiding is gerealiseerd.”

In de komende maanden zal de Raad van Toezicht op zoek gaan naar een opvolg(st)er. De search voor deze functie is gestart door Suur & Company. Klik hier voor meer informatie.