Vacature Uitvoerend medewerker Backoffice (juni 2022 – november 2022)

Ter vervanging van een zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een enthousiaste uitvoerend medewerker voor 32 uur voor een regioteam binnen de backoffice.

Wil je vanuit je huidige baan een keer in andermans keuken kijken? Wij staan ook open voor een aanstelling op detacheringsbasis.

De organisatie Veilig Thuis
Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen.
Veilig Thuis kent sinds januari 2021 een Frontoffice, een Backoffice en teams bovenwettelijke taken. Binnen het team Backoffice is er, naast vier regioteams die voorwaarden en vervolgtrajecten uitvoeren, een apart team Onderzoek.
Elk team kent zijn eigen werkzaamheden en vraagt om andere competenties. Het uitvoeren van voorwaarden en vervolgtraject is een wettelijke taak van Veilig Thuis en vraagt specifieke en specialistische competenties.

De medewerker backoffice
Een voorwaarden en vervolgtraject bestaat uit maximaal 10 weken en wordt ingezet bij (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling waarbij sprake is van acute en/of structurele veiligheidsproblematiek.
In interactie met het cliëntsysteem worden voorwaarden gesteld om te komen tot directe veiligheid van alle leden van het cliëntsysteem. Naast interactie en samenwerking met het cliëntsysteem werk je hierbij nauw samen met de medewerkers van de lokale toegangen van de 16 gemeenten en met andere (betrokken) ketenpartners vanuit zowel zorg als straf.
Jij als medewerker backoffice bent in staat om na het stellen van de veiligheidsvoorwaarden in afstemming met cliëntsysteem en (betrokken)ketenpartners de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid over te dragen.
Als medewerker backoffice ben je in staat om vanuit meervoudige partijdige rol in dialoog te gaan met cliëntsystemen. Je bent nieuwsgierig, nauwkeurig, analytisch en kundig in het verwoorden en registreren van de doorlopen processtappen. Je bent transparant en gedreven in het motiveren van het cliëntsysteem.

Belangrijkste taken
• Je stelt een plan van aanpak voor het voorwaarden en vervolgtraject en bent in staat in te schatten welke interne disciplines je hier voor nodig hebt (vertrouwensarts, gedragswetenschapper, aandacht functionaris etc.);
• Je stelt veiligheidsvoorwaarden op. In deze voorwaarden staan tenminste vermeld waaraan voldaan moet worden om te komen tot directe en stabiele veiligheid. Dit doe je o.a. door middel van gesprekken met het cliëntsysteem (incl. informeel netwerk) en (betrokken) ketenpartners.
• Na het komen tot directe veiligheid draag je het zicht voor veiligheid over, waarbij je alle betrokkenen informeert over de uitkomsten van het voorwaarden en vervolgtraject en de overdrachtspartij.
• Je informeert en adviseert collega’s uit de keten over huiselijk geweld, preventie en interventies.

Vereiste competenties
• Je hebt een afgeronde HBO opleiding (Social Work of Pedagogiek) en een SKJ registratie
• Je werkt al enkele jaren bij een Veilig Thuis of een soortgelijke organisatie en je hebt hierdoor aantoonbare kennis van en ervaring met aanpak huiselijk geweld en/of kindermishandeling)
• Je bezit een pioniersmentaliteit: je hebt lef en kan vernieuwend denken.
• Je bent zelfstandig en daadkrachtig en bent in staat om met je team vanuit zelforganisatie en resultaatsturing te opereren;
• Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, je onderscheidt hoofd-van bijzaken en trekt gegronde conclusies uit beschikbare (feitelijke) informatie;
• Het aantoonbaar zorgvuldig en feitelijk kunnen rapporteren is een noodzaak;
• Je durft besluitvaardig te handelen op basis van rationele en realistische afwegingen;
• Je bent in staat om relaties op te bouwen op verschillende niveaus. Hierbij kan je diplomatiek en de- escalerend handelen bij (potentiële) conflicten.

Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden, te weten:
• Salaris, volgens de CAO Jeugdzorg in functieschaal 10: € 2.832,96 – € 4.255,95;
• Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
• Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW leeftijd;
• Een contract voor de duur van 5 maanden;
• Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
• Een leuk team en een prettige werksfeer.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Margo van der Brugge, via ons algemene nummer: 076-5233466. Stuur uw gemotiveerde reactie uiterlijk 1 mei naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl.

Vacature Managementsecretaresse (32 uur)

Wil jij een waardevolle bijdrage leveren aan 3 maatschappelijke organisaties? Ben jij een verbinder en krijg je energie van een dynamische rol? Kom dan ons team versterken.

Wij zoeken een managementsecretaresse (32 uur)

Je komt in dienst van SMO Breda. Deze organisatie valt onder eenheid van bestuur en toezicht met Veilig Thuis West-Brabant en Stichting Vrouwenopvang Safegroup. Dit betekent dat jij werkzaamheden verricht voor deze drie organisaties. Wij werken vanuit het principe van resultaatverantwoordelijke teams en beschikken over brede expertise op het gebied van veiligheid, opvang, participatie en herstel (empowering). De 3 organisaties zijn volop in ontwikkeling als het gaat om het behalen van synergetische voordelen op het gebied van kwaliteit en efficiency.

Als managementsecretaresse ben je verantwoordelijk voor het beheren van de agenda’s van de managers. Hierbij filter en stroomlijn je de vragen en verzoeken op de juiste manier. Jouw rol is faciliterend en erop gericht dat de managers efficiënt en effectief met hun tijd om kunnen gaan. Jij bent de schakel tussen managers, hun contacten en medewerkers.
Je weet prioriteiten te stellen en stelt de urgentie van verschillende verzoeken vast. Je bent flexibel en past de agenda aan waar nodig. Je verricht secretariële werkzaamheden zoals opstellen correspondentie, postafhandeling en je brengt structuur aan in de archivering en zorgt ervoor dat de opgeslagen kennis goed toegankelijk is. Ook denk je mee aan het verbeteren en optimaliseren van werkprocessen. Vergaderingen bereid je voor zoals het opstellen van de agenda, verzamelen van benodigde stukken en verspreiding. Tijdens vergaderingen zorg je voor verslaglegging.

Je bent een echte spin in het web en je begrijpt als geen ander hoe belangrijk ontzorgen is. Je bent flexibel en staat stevig in je schoenen. Je kunt prioriteiten stellen, houdt overzicht en bent in staat snel te schakelen. Je staat dagelijks in contact met veel verschillende collega’s en externe partners en kunt goed omgaan met vertrouwelijke informatie. In de onderlinge samenwerking binnen het team hanteren wij een open houding, spreken we elkaar aan, ondersteunen we elkaar en vinden we humor erg belangrijk.

Samen met de andere secretaresses in de drie organisaties ondersteun je de afdeling communicatie en facilitair bij uitvoerende werkzaamheden en help je mee met het organiseren van bijeenkomsten. Jullie stemmen de werkzaamheden af en nemen, waar nodig, elkaars werkzaamheden over. Zo maak je kennis met de andere organisatiedelen en ondersteun je verschillende aandachtsgebieden.

Wat heb jij te bieden?
Je bent een ervaren managementsecretaresse en beschikt over een relevante opleiding of ervaring op secretarieel of managementgebied op hbo-werk/denk niveau. Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal. Vanzelfsprekend ben je handig met Office applicaties als Word, Excel en PowerPoint en ben je bekend of bereid je te bekwamen in de digitale (vergader)systemen.

Je bent een energiek, proactief en representatief. Je bent nieuwsgierig en je hebt affiniteit met de drie organisaties. Je hebt een natuurlijke antenne voor wat er speelt en waar in de ondersteuning behoefte aan is. Je bent oplossingsgericht. De competenties stressbestendigheid, communicatie, humor en een flexibele instelling helpen je daarbij. Je bent van nature een verbinder: je haalt energie uit samenwerken. Tot slot ben je integer en betrouwbaar.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een zeer afwisselende functie in een dynamische omgeving. Je wordt ingeschaald volgens CAO Sociaal Werk in schaal 6 (min. € 2.348 ,- en max. € 3.361,-) bij een fulltime dienstverband. We bieden een jaarcontract met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd. Het betreft een dienstverband voor 32 uur per week. Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals deskundigheidsbevordering, individueel keuzebudget en loopbaanbudget behoren bij de functie.

Informatie en sollicitatie
Heb je interesse, maar wil jij liever eerst wat meer weten over de organisaties en de functie? Neem dan contact op voor een (digitaal) kopje koffie met Monique Geurts, Hoofd Managementsecretariaat, via 076-5645050. Je kunt solliciteren via deze link d.m.v. je sollicitatiebrief en curriculum vitae, te richten aan de sollicitatiecommissie.

Vacature vertrouwensarts en/of ANIOS

Stichting Veilig Thuis West-Brabant spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen.

Wij zijn per direct op zoek naar twee vertrouwensartsen en/of ANIOS om het team te versterken. Aantal uren is in overleg. Een detacheringsovereenkomst is bespreekbaar.

Waarvoor word je aangenomen?
Het inbrengen van medische en specifieke kennis met betrekking tot het eigen expertisegebied richting de organisatie, medewerkers, jongeren, kinderen en/of het gezinssysteem en binnen het (individuele) medisch plan van aanpak. De vertrouwensarts en/of ANIOS wordt betrokken bij alle overige meldingen waarbij sprake is van lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties en bevordert de communicatie met anderen in het systeem ten einde de situatie te verbeteren.

Welke positie neem je in de organisatie in? (organisatorische context)
De vertrouwensarts en/of ANIOS ontvangt hiërarchisch leiding van de adjunct-directeur van Veilig Thuis. De vertrouwensarts en/of ANIOS geeft zelf geen leiding. De ANIOS werkt onder supervisie van een vertrouwensarts.

Uitvoerend werk
• Je analyseert, beoordeelt en interpreteert de medische problematiek van het kind/de jongere door middel van anamnese, (medisch) onderzoek, (medische) gegevens en/of informatie van derden.
• Je stelt de mate waarin de gezondheidstoestand van het kind/de jongere bepalend is voor de totale problematiek vast en informeert overige betrokkenen hieromtrent.
• Je verwijst, indien noodzakelijk, naar externe specialisten of consulteert medici binnen en buiten de organisatie ten behoeve van de medische aspecten in het medisch plan van aanpak.
• Je legt afspraken vast ten aanzien van: de behandeling door andere artsen, medisch specialisten en, voor zover geïndiceerd, het instellen van een medicamenteuze behandeling, in het medisch hulpverleningsplan en overlegt met belanghebbenden van het geplaatste kind/de jongere.
Resultaat: Medisch plan van aanpak opgesteld, zodanig dat de medische problematiek is beoordeeld en vastgelegd.

• Je bewaakt de algehele gezondheidstoestand, medische problematiek en de behandeling tijdens de uitvoering van het medisch plan van aanpak.
• Je bewaakt de voortgang van de uitvoering van het medisch plan van aanpak, bespreekt dit met het multidisciplinair team en stelt het plan indien nodig bij.
• Je informeert, geeft voorlichting aan en/of voert gesprekken met bij de behandeling betrokken medewerkers, het gezinssysteem en eventuele externe betrokkenen.
• Je evalueert het medische plan van aanpak en initieert een eventueel vervolgtraject.
• Je beheert de inventaris, medicamenten en onderzoeksmateriaal.
• Je registreert de eigen werkzaamheden, legt verslag en stelt rapportages op.
Resultaat: Medisch plan van aanpak uitgevoerd en geëvalueerd zodanig dat de best haalbare resultaten en de afgesproken doelstellingen zijn behaald.

Adviseren
• Je fungeert als eerste aanspreekpunt ten aanzien van het eigen expertisegebied.
• Je beoordeelt, op verzoek van collega’s, aangemelde en in behandeling zijnde casuïstiek en adviseert medewerkers bij de interpretatie van medische gegevens in dossiers.
• Je ondersteunt, adviseert en verstrekt informatie aan in-en externe belanghebbenden met betrekking tot de medische aspecten van het eigen expertisegebied. Je vervult hiertoe een consultatiefunctie en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe.
• Je levert vanuit het eigen expertisegebied toegevoegde waarde aan beleids- en kennisontwikkeling. Je draagt bij aan het hulpverleningsbeleid, protocolontwikkeling en het initiëren en/of bijdragen aan in-en externe werkgroepen.
• Je verzorgt intern en extern voorlichting, kennisoverdracht en training op het eigen expertisegebied.
• Je werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van kwaliteitsverbetering en innovatie.
• Je signaleert afwijkingen/knelpunten, spreekt betrokkenen hierop aan en/of geeft deze indien nodig door aan betrokkenen.
• Je bouwt een voor de functie relevant in- en extern netwerk op en onderhoudt dit netwerk.
Resultaat: Ondersteuning en advies geboden, zodanig dat betrokkenen zijn geïnformeerd en geadviseerd ten aanzien van het expertisegebied.

Functie-eisen
Kennis en opleiding:
– Geneeskundige opleiding bij voorkeur aangevuld met een opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid.
– Kennis van omliggende (specialistische) vakgebieden.
– Kennis van alle vormen van geweld en van alle doelgroepen van Veilig Thuis

Ervaring:
– Ervaring als vertrouwensarts en/of ANIOS.

Registratie:
– Registratie wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).
– Kennis van de ontwikkelingen en vaardigheden binnen het eigen vakgebied op een zodanige wijze dat daarmee wordt voldaan aan door de beroepsvereniging gestelde accreditatie-eisen.
– Actuele Registratie in het register van Vertrouwensartsen van de VVAK.

Kerncompetenties
– Geloofwaardigheid uitstralen: Krijgt anderen mee vanuit een positieve, krachtige en geloofwaardige uitstraling.
– Kritische zin tonen: Neemt zaken niet klakkeloos aan, stelt vragen, vraagt om feitelijke onderbouwing.
– Druk aankunnen: Blijft goed presteren onder druk. Hanteert kritiek adequaat. Weet mechanismen in werking te stellen die de druk verminderen. Signaleert op tijd in geval van overmacht.
– Instemming krijgen: Krijgt meestal instemming ook als niet iedereen het eens is met de aanpak. Zorgt daartoe voor voldoende geloofwaardigheid.
– Oordeelkundig handelen: Vormt een oordeel gebaseerd op relevante en concrete gegevens. Neemt ook meningen en gevoelens mee in de oordeelsvorming.
– Besluitvaardig handelen: Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van voldoende beschikbare feiten en alternatieven. Borgt een goede timing.

Het aanbod
Een jaaraanstelling binnen de Stichting Veilig Thuis West-Brabant. De CAO Jeugdzorg zoals die nu luidt is van toepassing. Voor een vertrouwensarts geldt salarisschaal 12 en voor een ANIOS geldt salarisschaal 11.

De procedure
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Willemijn van Kalmthout. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 076 – 523 34 66. Stuur uw gemotiveerde reactie met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Willemijn van Kalmthout.

Vacature Gedragswetenschapper (28 uur)

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.

Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Vanwege versterking van het team zijn wij op korte termijn op zoek naar een
gedragswetenschapper (voor 28 uur).

Hoe ziet een werkdag eruit?
In de ochtend start je met het checken van de mailbox. Niet veel later komt een collega binnengelopen. Er is melding gedaan door een school, nadat een kind een onthulling van fysieke mishandeling heeft gedaan. De vertrouwensarts is op kantoor en sluit direct aan. Samen maken jullie een plan van aanpak voor vandaag. Vervolgens bereid je de casuïstiekbespreking voor, die je later in de ochtend hebt. Je verdiept je in een onderzoek over trauma, wat recent gepubliceerd is. Het team wil graag meer weten over de effecten van trauma op hechting, zodat zij dit mee kunnen nemen in de veiligheidskaart.
In de middag bereid je het Multidisciplinair Overleg (MDO) voor. Een van de zaken betreft middelenmisbruik bij een kwetsbare zwangere. Je wilt graag sparren over een passend advies en belt een collega gedragswetenschapper op. Na het MDO werk je aan het observatieverslag van een huisbezoek, waar je met een collega gisteren nog bent geweest. Wanneer je het verslag bijna af hebt, komen de collega’s met wie jij vanochtend een plan van aanpak hebt gemaakt, terug op kantoor. Het gesprek met het kind en haar ouders is goed verlopen. Je typt de laatste woorden van het verslag en vertrekt daarna weer naar huis.

Wat ga je doen?
• Je adviseert medewerkers in complexe casuïstiek;
• Je levert een actieve en sturende bijdrage aan de deskundigheid van betrokken collega’s;
• Je beoordeelt de noodzaak tot het verrichten van (specialistisch) onderzoek en aanvullende screening bij geweld in huiselijke kring, interpreteert de uitkomsten van dit onderzoek en adviseert de belanghebbenden naar aanleiding van de uitkomsten;
• Je pleegt, indien noodzakelijk, specifieke interventies (denk hierbij aan taxatiegesprekken, aansluiten bij (kind)gesprekken, observatie) bij risicovolle vastlopende gezinssituaties ten behoeve van de veiligheid;
• Je signaleert en analyseert voor Veilig Thuis relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied;
• Je verzorgt intern en extern voorlichting, kennisoverdracht (bijvoorbeeld door het bespreken van casuïstiek) en training op het eigen expertisegebied.

Wat neem je mee?
Je bent volhardend, proactief en besluitvaardig. Je kunt goed het overzicht bewaren en bent analytisch. Je hebt academisch werk- en denkniveau en een afgeronde gedragswetenschappelijke opleiding. Daarnaast heb je kennis van: huiselijk geweld en kindermishandeling, (erkende) therapeutische (crisis-)interventies en behandelmethoden, gedragsproblemen en –stoornissen en de sector en de daarbij betrokken zorg- en strafketen.

Je beschikt bij voorkeur over meer dan 2 jaar relevante werkervaring. Je bent in het bezit van een SKJ-registratie gedragswetenschapper (master psycholoog/orthopedagoog SKJ), dan wel registratie bij NVO, NIP of BIG, of bereid je te registreren.

Mocht bovenstaande jou aanspreken, maar meer in beleidsmatige zin, dan nodigen wij je ook van harte uit te solliciteren.

Het aanbod
Veilig Thuis West-Brabant biedt een arbeidsovereenkomst van 28 uur voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Heb je andere wensen m.b.t. het aantal uren, vermeld dit dat in je sollicitatiebrief. De functie is ingeschaald in schaal 11 van de cao Jeugdzorg.

Je komt te werken in een sterk en collegiaal team met voldoende ruimte om jezelf te ontwikkelen. Het werk is afwisselend en mag je zelfstandig vormgeven.

Interesse?
Heb je interesse, maar wil jij liever eerst wat meer weten over de organisatie en ons werk? Neem dan contact op met Liselot Nuytinck (l.nuytinck@veiligthuiswb.nl) of Myrte Tolhoek (m.tolhoek@veiligthuiswb.nl), gedragswetenschappers. Zij zijn bereikbaar per mail of via telefoonnummer 076 – 523 34 66.

Weet je al zeker dat je ons team wilt komen versterken? Stuur je motivatie met CV dan naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl t.a.v. Willemijn van Kalmthout.

Vacature Medewerker Frontoffice (28 – 36 uur)

Ben jij oprecht nieuwsgierig en wil je werken in een inspirerende omgeving?

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.

Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Vanwege uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar:
Medewerkers Frontoffice voor 28 tot 36 uur (in overleg)

Functieomschrijving:
Als medewerker van de Frontoffice ontvang en behandel je alle meldingen en adviesvragen van burgers, professionals en andere melders uit de gehele zorg -en veiligheidsketen. Dit betreft zowel telefonische als schriftelijke meldingen van situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aangezien Veilig Thuis 24/7 bereikbaar is, draai je mee in een rooster van late diensten (tot 23.00 uur en in de weekenden) en een paar keer per jaar in een consignatiedienst in de nacht.

Als medewerker van de Frontoffice geef je goed en deskundig advies aan melder, of neem je een melding aan. Bij een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling doe je de triage/weging van de meldingen en taxeer je de mate van onveiligheid. Aan de hand hiervan wordt besloten welke vervolgstappen noodzakelijk zijn en wie of welke instantie er ingezet kan of moet worden. Het is mogelijk dat de backoffice van Veilig Thuis ingezet wordt, of dat we een melding kunnen overdragen naar een samenwerkingspartner. Deze overdracht verzorg je dan ook zelf. Het kan zijn dat je dit doet middels een zgn. ‘warme overdracht’ en daarbij sluiten directbetrokkenen zelf vaak aan. De melding werk je af totdat er een passende overdrachtspartner is en je hebt dus zowel telefonische als face- to-face contacten met directbetrokkenen.

Functie-eisen:
Voor de vacature van Medewerker Veilig Thuis Frontoffice zijn wij op zoek naar ervaren (jeugd)professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding Social Work;
• Je hebt een SKJ-registratie die up-to-date is;
• Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling of een aanverwant werkveld.

Functieprofiel:
• Je hebt een houding van ‘oprechte nieuwsgierigheid’. Je vraagt door zonder dat er een oordeel over de ander in de vraag verscholen ligt;
• Je hebt een analytische blik en weet een situatie snel te overzien en in te schatten;
• Je kan snel inschatten of er sprake is van een crisissituatie en hierbij de juiste interventie doen
• Je toont respect voor alle partijen en geeft ruimte voor het uitspreken van ieders visie en belangen (meerzijdig partijdig);
• Je werkt zorgvuldig en gestructureerd;
• Je bent in staat om goede samenwerkingsafspraken te maken met collega’ s en met de samenwerkende ketenpartners.

Onze organisatie:
Veilig Thuis West-Brabant wil een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner zijn en een goede werkgever. Daarom bieden we ook goede arbeidsvoorwaarden, te weten:
• Salaris, volgens de CAO Jeugdzorg in functieschaal 10: € 2.832,96 – € 4.255,95;
• Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
• Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW leeftijd;
• Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
• Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
• Een leuk team en een prettige werksfeer.

Interesse?
Heb je interesse, maar wil jij liever eerst wat meer weten over de organisatie en ons werk? Neem dan contact op voor een (digitaal) kopje koffie met teammanager Rian Willems, bereikbaar via 06 – 21976071.

Weet je al zeker dat je ons team wilt komen versterken? Stuur dan je gemotiveerde brief met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl

Creëren van veiligheid, vertrouwen en verbinding!

Ervaringsdeskundigen, die zelf huiselijk geweld meemaakten, over slachtoffer en pleger zijn.

Dit artikel is de weergave van een vier uur durend gesprek tussen ervaringsdeskundigen over de bijdrage van ervaringskennis bij hulp aan mensen die kampen met huiselijk geweld. De ervaringsdeskundigen, die zelf huiselijk geweld meemaakten vanuit de perspectieven van slachtoffer en pleger, reflecteren, verkennen en onderzoeken samen hoe hulp nog meer en beter kan aansluiten. De gespreksdeelnemers denken samen na over hoe ook de plegers bereikt en ondersteund kunnen worden en wat er van belang is bij het voorkomen van huiselijke geweld. Er wordt gesproken over wat nodig is om veiligheid en vertrouwen te creëren zodat ook bij gevoelens van schaamte de kloof om hulp te vragen kleiner wordt.

Als context bij het gesprek met de ervaringsdeskundigen gebruiken we een bescheiden selectie aan beelden uit literatuur over de dynamiek van huiselijk geweld. Huiselijk geweld staat niet op zichzelf. Maar de nadruk in het artikel ligt op ervaringskennis als een waardevol aanvulling op professionele kennis. Het doel is om deze ervaringskennis toegankelijk te maken voor cliënten, hun naasten en collega-professionals. We sluiten het artikel af met lering die hieruit getrokken kan worden.

Achtergrond van de deelnemers in het gesprek
Het gesprek wordt gevoerd door negen ervaringsdeskundigen. Een aantal mannen hebben ervaring met het plegen van geweld en zijn daar mee gestopt, een aantal mannen en vrouwen maakten geweld mee tijdens hun jeugd met hun vader, een aantal vrouwen hebben ervaring in het ondergaan van geweld met hun partner. De vorm van het gesprek was met een binnenkring van ervaringsdeskundigen en een buitenkring van vier experts. De ervaringsdeskundigen en experts lezen dit artikel kritisch mee.

Het volledige verhaal kun je hier lezen.

Jaarbeeld 2020

Het afgelopen jaar in één oogopslag. Je kunt het jaarbeeld hier bekijken.

Nieuwe directeur-bestuurder

Per 1 oktober 2021 zal Lieke Jansen afscheid nemen als directeur-bestuurder van SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant en Vrouwenopvang Safegroup.

De selectieprocedure voor de werving van een nieuwe bestuurder is inmiddels afgerond en wij kunnen u met genoegen mededelen dat per 1 oktober 2021 mevrouw J. (Judith) Kuypers door de Raad van Toezicht is benoemd tot directeur-bestuurder van SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant en Vrouwenopvang Safegroup.

Judith Kuypers werkt op dit moment als ad interim-directeur bij Veilig Thuis Brabant Noordoost en als directeur van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Met haar brede bestuurlijke ervaring, kennis en expertise, is de Raad van Toezicht ervan overtuigd dat Judith Kuypers een uitstekende kandidaat is om de ontwikkeling van de drie organisaties te leiden.

Wij wensen Judith veel succes en kijken met vertrouwen uit naar een prettige samenwerking.

Namens de Raad van Toezicht,
R. Stam
Voorzitter Raad van Toezicht
SMO Breda/Veilig Thuis West-Brabant/Vrouwenopvang Safegroup

Aankondiging vertrek directeur-bestuurder Lieke Jansen

Directeur-bestuurder Lieke Jansen zal per 1 oktober aanstaande haar functie neerleggen en enkele maanden later met prepensioen gaan.

Lieke Jansen is directeur-bestuurder van drie organisaties. Sinds 1 april 2004 van SMO Breda, vanaf 2015 van Veilig Thuis West-Brabant en per 1 april 2020 ook van Vrouwenopvang Safegroup.

Lieke Jansen: “Wat gaat de tijd hard. Nu ik dit jaar 65 jaar word, vind ik het fijn om het wat rustiger aan te gaan doen en misschien nog wat andere kanten van mezelf te ontwikkelen. Daarmee is ook de tijd aangebroken dat een opvolger het stokje overneemt en SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant en Vrouwenopvang Safegroup met weer nieuwe energie en elan gaat voeden. De organisaties en hun doelgroepen verdienen dit.”

Rob Stam, voorzitter Raad van Toezicht: “Lieke Jansen is een directeur-bestuurder die de organisaties vanuit grote betrokkenheid bij de doelgroep en medewerkers heeft bestuurd. Dit heeft geleid tot veel mooie initiatieven. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar gedrevenheid om de ambities van de drie organisaties waar te maken. De Raad van Toezicht is dankbaar voor wat er onder haar leiding is gerealiseerd.”

In de komende maanden zal de Raad van Toezicht op zoek gaan naar een opvolg(st)er. De search voor deze functie is gestart door Suur & Company. Klik hier voor meer informatie.