Vacature Medewerker Frontoffice (28-36 uur) Veilig Thuis West-Brabant

Ben jij oprecht nieuwsgierig en wil je werken in een inspirerende omgeving? En wil je een waardevolle bijdrage leveren aan een maatschappelijke organisatie? Voor Veilig Thuis West-Brabant, zijn wij op zoek naar een Medewerker Frontoffice.

De functie

Als medewerker van de frontoffice ontvang en behandel je alle meldingen en adviesvragen van burgers, professionals en andere melders uit de gehele zorg- en veiligheidsketen. Dit betreft zowel telefonische als schriftelijke meldingen van situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aangezien Veilig Thuis 24/7 bereikbaar is, draai je mee in een rooster van late diensten (tot 23.00 uur en in de weekenden) en een paar keer per jaar in een consignatiedienst in de nacht.

Daarnaast geef je deskundig advies aan melders, of neem je een melding aan. Bij een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling doe je de triage/weging van de meldingen en taxeer je de mate van onveiligheid. Aan de hand hiervan wordt besloten welke vervolgstappen noodzakelijk zijn en wie of welke instantie er ingezet kan of moet worden. Het is mogelijk dat de backoffice van Veilig Thuis ingezet wordt of dat we een melding kunnen overdragen naar een samenwerkingspartner. Deze overdracht verzorg je dan ook zelf. Het kan zijn dat je dit doet door middel van een zgn. ‘warme overdracht’ waarbij directbetrokkenen vaak zelf aansluiten. De melding werk je af totdat er een passende overdrachtspartner is en je hebt dus zowel telefonische als face-to-face contacten met directbetrokkenen.

Taken en verantwoordelijkheden

Voor de vacature van medewerker Veilig Thuis frontoffice zijn wij op zoek naar een ervaren (jeugd)professional op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding (bijvoorbeeld Social Work);
 • Je hebt een SKJ-registratie die up-to-date is of de bereidheid tot het behalen van de SKJ registratie. Veilig Thuis West Brabant biedt hierin een geaccrediteerd praktijkprogramma;
 • Je hebt het liefst aantoonbare werkervaring op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling of een aanverwant werkveld.

De organisatie

Veilig Thuis West-Brabant staat voor een veilig thuis voor iedereen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Wij zetten ons in bij onveilige situaties met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uitgangspunt is om (direct)betrokkene(n) met hun systeem zelf in beweging te brengen tot het creëren van voldoende veiligheid. Daar waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn deze veiligheid voldoende te creëren, bieden wij eerst bescherming. Wij zorgen voor actieve samenwerkingsrelaties met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Wij zijn een betrouwbare partner met hoge expertise en hoge kwaliteit.

Veilig Thuis is een lerende organisatie die nog volop in ontwikkeling is. We willen graag dat medewerkers betrokken zijn bij onze ontwikkeling en bieden medewerkers een veilige basis om met plezier te kunnen leren en groeien waarbij we elkaar inspireren en beschermen.

Wat heb jij Veilig Thuis West-Brabant te bieden?

 • Je hebt een houding van ‘oprechte nieuwsgierigheid’. Je vraagt door zonder dat er een oordeel over de ander in de vraag verscholen ligt;
 • Je hebt een analytische blik en weet een situatie snel te overzien en in te schatten;
 • Je kan snel inschatten of er sprake is van een crisissituatie en hierbij de juiste interventie doen;
 • Je toont respect voor alle partijen en geeft ruimte voor het uitspreken van ieders visie en belangen (meerzijdig partijdig);
 • Je werkt zorgvuldig en gestructureerd;
 • Je bent in staat om goede samenwerkingsafspraken te maken met collega’s en met de samenwerkende ketenpartners.

Wat bieden wij jou?

Veilig Thuis West-Brabant wil een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner zijn en een goede werkgever. Daarom bieden we ook goede arbeidsvoorwaarden, te weten:

 • Salaris, volgens de cao Jeugdzorg in functieschaal 10: €3.065,59 – € 4.605,45;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag;
 • Vakantie uren; totaal 200 (wettelijk en bovenwettelijk/fulltime), extra toekenning van vitaliteitsbudget 10 jaar voorafgaand aan AOW-leeftijd;
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Een ruim aanbod van interne scholing t.b.v. deskundigheidsbevordering;
 • Een leuk team en een prettige werksfeer.

Informatie en sollicitatie

Heb je interesse, maar wil jij liever eerst wat meer weten over de organisatie en ons werk? Neem dan contact op met teammanager Rian Willems, bereikbaar via 06 – 219 76 071. Of met Karlijne Albers, werkbegeleider en bereikbaar via 06 – 58874379.

Weet je al zeker dat je ons team wilt komen versterken? Stuur dan je gemotiveerde brief met CV naar sollicitatie@veiligthuiswb.nl.

Kennisdossier: Inzet ervaringsdeskundigen

Hoe ervaringsdeskundigen kunnen helpen bij hulpverlening aan plegers en slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling?

Op het platform Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is deze casebeschrijving Inzet Ervaringsdeskundigen ‘De cirkel is rond’ gepubliceerd. Landelijk is het project nu een  mooi en inspirerend voorbeeld.

Op 7 en 8 maart was ik bevoorrecht om een tweedaagse werkconferentie bij te wonen op Aruba

Doel van de werkconferentie ‘No Mas, No More’ was om gezamenlijk de aanpak van huiselijk geweld in het Koninkrijk der Nederlanden te versterken en een stap verder te brengen. Ieder (ei)land heeft een delegatie samengesteld van professionals die een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de aanpak: beleidsmedewerkers, hulpverleners (opvang, jeugd, slachtoffers, artsen, maatschappelijk werk), politie en justitie en NGO’s. Zelf begeleidde ik een workshop over het vormen van een laagdrempelig meldpunt.

De delegatie uit Nederland kwam zeker niet alleen informatie brengen. We zijn verrijkt naar huis teruggekeerd met tal van ideeën.

Indrukwekkend was de presentatie van Ms.Joy Arnell over de effecten van orkaan Irma in relatie tot huiselijk geweld. Fantastisch was het persoonlijke verhaal van een ervaringsdeskundige die kracht en moed had gevonden. Treffend was het pleidooi van Dr. Glenda Simms om waarden en normen bij kinderen onder de aandacht te brengen. Ronduit indrukwekkend waren de onderzoeksresultaten van Pr. Adele Jones naar huiselijk geweld.

De ideeën die voldoende draagvlak hadden, zijn vertaald in concrete acties die in 2018 opgepakt zullen worden. Dit heeft een mooie puzzel opgeleverd (zie plaatje)

Geïnspireerd door alle inzichten en gesprekken zijn collega Gerrianne Rozema van Sterk Huis en ikzelf aan de tekentafel gaan zitten en hebben onze inzichten vertaald naar een wens om 5 topics in alle regio’s te adopteren.

Topic 1: bescherm het ongeboren kind.

Topic 2: jonge jongens en meisjes weten wat normaal en niet normaal is en kinderen groeien beschermd op.

Topic 3: Tieners en adolescenten zijn zich bewust van gevaren en weten waar ze moeten zijn voor hulp.

Topic 4: Mannen en vrouwen durven nieuwe keuzes te maken.

Topic 5: ouderen zijn in beeld en veilig.

 Huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief seksueel misbruik) hebben zeer ernstige gevolgen. In iedere levensfase komt het voor, heeft het geweld een eigen verschijningsvorm en vraagt een aanpak op maat. Privé geweld is een zaak & taak van ons allen!

Masha danki

Debbie Maas

 

Kennis en dialoog over partnergeweld gewenst

Deze week is huiselijk geweld volop in het nieuws. Het onderzoek Welk geweld telt? Opvattingen van Nederlanders over partnergeweld levert voor het eerst inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen geweld tussen (ex-)partners. Ruim 3.000 Nederlanders zijn gevraagd hoe zij denken over de omvang en aard van partnergeweld, maatschappelijke spreiding en morele aspecten. Het onderzoek is uitgevoerd door Atria en Blijf Groep in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.

Op social media en op tv roept de uitkomst van het onderzoek nogal wat reacties op (Bijna 1 op de 3 Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel). Dit fascineert mij enorm. Vanaf de jaren 90 is er steeds meer aandacht gekomen voor het thema huiselijk geweld. De nota privé geweld, publieke zaak heeft in 2001 een boost gegeven als het gaat om bewustwording, taboedoorbreking, meer meldingen en interventies. Als het gaat om het doorgronden van huiselijk geweld is er echt nog werk aan de winkel. Wist u bijvoorbeeld dat de term huiselijk geweld door gezinnen vaak niet geassocieerd wordt met wat er gebeurd, waardoor hulp vragen pas aan de orde is bij acute onveiligheid? Wist u dat geweld vaak van generatie tot generatie is doorgegeven en patronen lastig te doorbreken zijn? Wist u dat er sprake is van schuld- en schaamtegevoelens zowel bij plegers als slachtoffers? En wist u dat er meerdere verschijningsvormen zijn van huiselijk geweld?

Kortom de kennis rondom het thema huiselijk geweld dient verder verspreid! Dit zal het beeld over wat wel en niet toelaatbaar is veranderen, daarvan ben ik overtuigd. Mooi dus dat dit onderzoek de dialoog brengt! Laten we dit thema in het belang van al die gezinnen hoog op de agenda houden.

Debbie Maas

Snellere inzet van hulp door samenwerking

Onderzoekers van de Fontys Hogeschool concluderen uit onderzoek dat professionals in multidisciplinaire teams die kinderen moeten helpen niet goed samenwerken en elkaar wantrouwen. Is dit een bekend beeld? Soms wel helaas.

Maar er zijn ook fantastische voorbeelden. Zo kennen we in West-Brabant al jaren een huiselijk geweld overleg. In het overleg worden ernstige huiselijk geweldsituaties geanalyseerd, risico’s qua veiligheid ingeschat en scenario’s gemaakt in samenwerking met Justitie. Op basis van geanalyseerde informatie van de ketenpartners, wordt gekeken welke hulp aansluit op betreffende betrokkenen in de huiselijk geweld situatie. Met de partners hebben we het standpunt ingenomen dat we (tenzij onvermijdelijk) samen met gezinnen plannen willen maken en niet over gezinnen willen spreken. In 2016 heeft dit geresulteerd in scholing aan professionals hoe familieberaden te organiseren en hoe je samen tot veiligheidsplannen komt. Er zijn meer familieberaden gehouden om met gezinnen veiligheidsplannen te maken die bij de evaluatie door gezinnen en betrokken met een gemiddeld cijfer van 8,1 zijn beoordeeld. Deze ervaringen smaken naar meer. Deze maand hebben de partners samen een innovatievoorstel omarmd waarbij de vorm van het huidige overleg als ook slimme en snelle routes voor inzet nader bezien en uitgewerkt gaan worden.

Doel: in samenspraak met direct betrokkenen snellere inzet van hulp in complexe zaken, voorkomen van herhaald slachtofferschap, vergroten van de veiligheid! We gaan ervoor!

 

Bevlogenheid rondom de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze week had ik het genoegen om te spreken met een burgemeester. Ze vroeg naar de passie voor de opdracht bij Veilig Thuis. Wat een fantastische vraag!

Waarom zijn de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling zo boeiend? Als ik mensen privé en werk gerelateerd spreek hoor ik vaak voorbeelden vanuit hun directe omgeving. De persoonlijke vaak schrijnende verhalen raken mij en intrigeren mij ook. De problematiek is zo dichtbij en tevens soms ongrijpbaar omdat het achter de voordeur afspeelt. Mijn passie ligt bij het bespreekbaar maken van geweld. Daarnaast zie ik het als onze missie om (jarenlange) patronen van geweld te doorbreken. Als de burgemeester dan vertelt welke acties zij zelf al heeft uitgevoerd en van plan is om het op te pakken, word ik blij. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is namelijk een gezamenlijke opdracht van iedereen… van burgemeester tot buren. Hoe ingewikkeld dat soms ook is.

Stilstaan bij de bedoeling is belangrijk. Uitleg aan gezinnen over de bedoeling is evenzo relevant. Natuurlijk is het ingewikkeld als een professional van Veilig Thuis aanbelt bij gezinnen die zelf niet om hulp hebben gevraagd. Natuurlijk gaan we er ook ervan uit dat mensen heel veel van elkaar en/of hun kind houden. Het belang van veiligheid checken en/of creëren is echter wel een gezamenlijk belang. Het gesprek hierover vanuit gelijkwaardigheid en zonder oordeel creëert een opening om zorgen te bespreken en veiligheid te creëren daar waar nodig. Als we dichtbij onze bedoeling blijven kunnen we geweld wellicht eerder uitsluiten maar komen we ook een stap dichterbij om generationele overdracht van geweld te doorbreken.

Geïnspireerd door eigen collega’s

Stilstaan bij je eigen werk is een luxe wat we onszelf te weinig gunnen. Ik kreeg de vraag van twee medewerkers van Veilig Thuis om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen aan professionals van kinderdagverblijven. Hier zei ik graag ja tegen. Als je beleidsmatige en/of strategische keuzes maakt, dienen deze gevoed vanuit de inhoud.

De bijeenkomst werd op een warme avond gehouden. Het was dan ook fantastisch om te zien dat de opkomst goed was terwijl het toch echt wel terrasweer was. De collega’s van Veilig Thuis gaven uitleg maar gingen vooral in gesprek over de praktijk. Eerlijke verhalen werden gedeeld. Zo is het erg lastig om in gesprek te gaan met ouders die hier eigenlijk niet voor openstaan. Iemand vertelde over haar eigen buren. Tips werden uitgewisseld. Je kunt pas iets doen aan kindermishandeling en huiselijk geweld als je het ziet. Ook is het belangrijk dat er sleutelfiguren binnen de organisatie zijn die weten welke stappen te volgen. Met filmpjes, quizvragen, stellingen en open dialoog wordt een taboe onderwerp openhartig besproken en voorzie ik dat met elkaar een stukje meer veiligheid achter de voordeur bereikt is. Trots op de collega’s die zo passievol over hun werk spreken en anderen inspireren.

– Debbie Maas, Adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant

Efficiënt vergaderen

Het zal u niet verbazen dat ik regelmatig in overleggen zit met uiteenlopende gremia. Zoals we intern ook kritisch zijn wat het doel van een bespreking is, wie daarbij aanwezig moet zijn én met welk resultaat, zo vraagt dit ook reflecteren op doelmatigheid van de vele overleggen die er zijn met andere netwerkpartners.

Deze week had ik een overleg geïnitieerd om het samenwerkingsmodel Veilig Thuis, Politie en Openbaar Ministerie te bespreken om te komen tot handzame afspraken. Het overleg kreeg een mooie wending. Met elkaar is verkend hoe de meeste slagkracht behaald kan worden. Uiteraard weten de mensen die dagelijks samenwerken het beste wat er moet gebeuren. Het samenwerkingsmodel is niet een statisch iets wat behoort bij de drie genoemde partijen. We hebben ook anderen nodig zoals gemeenten en andere justitiepartners. We gaan overleggen in elkaar schuiven om optimaal resultaat te boeken, zodat collega’s knelpunten vanuit de praktijk kunnen adresseren op een platform wat acties onderneemt om oplossingen te bieden. Dit geïnitieerde overleg heeft zichzelf zeer efficiënt opgeheven. Heel effectief vergaderd dus.

– Debbie Maas, Adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant

Directe actie bij onveiligheid

Mijn blogs gaan vaak over onze lerende organisatie en de samenwerking die we aangaan met netwerkpartners, professionals en burgers. Alles staat in het teken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vandaag voel ik de behoefte om stil te staan bij onze fantastische gedreven mensen.

Zomaar op een vrijdagmiddag komen 5 crisismeldingen binnen. Dit betekent aanpoten! Veilig Thuis West-Brabant gaat namelijk actief naar deze gezinnen toe om gevaar te taxeren, af te wenden en veiligheid te creëren. Dit duurt dus geen maanden maar gebeurt dezelfde dag. Onlangs zijn de Inspecties langs geweest om te toetsen hoe wij zicht op veiligheid geborgd hebben. Grootse complimenten hebben we ontvangen voor de wijze waarop we veiligheidsplannen en veiligheidsafspraken maken met gezinnen, hun directe omgeving (denk aan opa’s en oma’s, buren etc.) maar ook met de geëigende netwerkpartners die betrokken zijn.

Uiteraard snappen wij als geen ander dat er een vergrootglas ligt op onze werkwijze. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is onacceptabel en ontzettend belangrijk om te volgen of de goede dingen gebeuren. Jazeker, uiteraard zien wij ook elementen die verbetering behoeven en dragen zelf actief suggesties aan en staan zeer open voor feedback. Zo hebben we het initiatief genomen om samen met scholen bijeenkomsten te organiseren om samenwerking te optimaliseren. Ook zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest met een veranderslag in onderzoek (en rapportage) waardoor de Raad voor de Kinderbescherming vaak enkel verkort onderzoek hoeft te doen.

De aandacht voor de beschermingsketen kan u niet ontgaan zijn. Dit ondersteunen wij van harte, daar waar we verbeterslagen kunnen maken staan we vooraan om te leren en te anticiperen. Mag ik dan toch ook echt even aandacht vragen voor de ontzettend mooie dingen die gebeuren? We schakelen dagelijks met straf- en zorgpartners om veiligheid te creëren (dag en nacht). Onze aanpak vraagt ook zorgvuldigheid en aansluiten bij wat wel goed gaat. Soms is stap voor stap beter dan rigoureus ingrijpen met trauma als gevolg. Uiteindelijk is ons belang duurzame veiligheid van alle betrokkenen. Daar maken we ons sterk voor. Daarom chapeau voor de medewerkers van Veilig Thuis, ik ben ongelofelijk trots op wat ze doen!

– Debbie Maas, Adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant