Meldpunt crisiszorg

Breda, 25 april 2019

Meldpunt Crisiszorg

In de media is vandaag het bericht verschenen dat West-Brabant een speciaal meldpunt krijgt voor crisiszorg. Het meldpunt is nog in oprichting en nog niet operationeel. Dit meldpunt zal worden ondergebracht bij Veilig Thuis West-Brabant, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het crisismeldpunt is bedoeld voor momenten waarbij de veiligheid in het geding komt en de zorg/crisis niet tot de volgende dag kan wachten.

Het meldpunt is in eerste instantie bereikbaar voor professionals. De melding wordt beoordeeld waarna gekeken wordt welke interventie nodig is. In een volgende fase kunnen ook burgers situaties melden. Het telefoonnummer wordt op een later moment bekend gemaakt.

In het bericht wordt als startdatum 1 juni 2019 genoemd. Deze datum is echter nog niet vastgesteld.
Zodra dit bekend is zullen wij vanzelfsprekend meer informatie communiceren via deze website.